Förbättringsutgifter och rotavdrag vid avyttring av privatfastighet

2014-07-16 i Omkostnadsbelopp
FRÅGA
Vi förvärvade en sommarstuga för 110 000 kr 1994, enda faciliteter var el och rinnande kallvatten. Stugan var på ca 50 kom och saknade isolering, kök, inredd övervåning, toalett och avlopp. Nu 20 år senare har vi gjort om stugan till en åretruntbostad på ca 200 kvm med kaminer, altan och sidobyggnad. Huset är modernt och påkostat med allt inre och yttre renoverat och till/ombyggt. Takstolar är i princip det enda som är orört. Vi har gjort i huvudsak allt själva från utgrävning upp till nya takstolar och takbeläggning men även all byggnaden av trä och murblock inkl montering av skorsten och kamin. Vi har haft hjälp av företag vid nya badrummet 2012 samt grävning av infiltrationsbädd 1997. Vad gör vi nu med alla kvitton vi sparat genom åren och vad kan vi yrka avdrag för vid försäljning av fastigheten den dagen vi väljer att byta boende?
SVAR

Hej!

Tack för att ni vänder er till Lawline.

I inkomstskattelagen regleras vad som gäller vid avyttring av fastigheter i 45 kap. här. Om ni har beviljats ROT-avdrag kan ni inte dra av den delen från avyttringen. För att få avdrag vid avyttring och dra av på omkostnadsbeloppet gäller främst 45 kap. 11-12 §. Jag utgår från att ni har en privatfastighet d.v.s. att fritidsbostaden inte är en näringsfastighet.

För att få dra av en förbättringsutgift måste utgiften vara minst 5000 kronor. Avdrag är möjligt vid ny-, till- och ombyggnationer. Dessutom kan avdrag fås vid andra förbättringar som t.ex. nya vitvaror eller byte till nyare och bättre material. Avdrag för reparationer och underhåll ges om utgiften har varit under försäljningsåret eller något av dem fem föregående åren. För att få avdrag för en reparation ska huset vara i bättre skick när du säljer det än när du förvärvade det. Detta vill säga att om något räknas som en reparation och underhåll måste utgiften vara inom 5-årsgränsen för att avdrag ska medges. Är utgiften utanför 5-årsgränsen medges inte avdrag. Men om något nytt tillförs t.ex. en diskmaskin som inte fanns tidigare medges avdrag för denne förutsatt att den kostade mer än 5000 kronor.

Ni har tillfört kök, isolering, toalett, avlopp och inrett en övervåning. Allt detta har inneburit att ni har fått en utgift för något som inte fanns där innan. Köket innebär en tillbyggnad och nybyggnad vilket ses som en förbättrande reparation och ger rätt till avdrag. Samma gäller för toalett, avlopp och isolering. Du skriver att ni har inrett övervåningen och här har jag lite svårt att besvara vad som gäller för just det eftersom det är för lite information. Förutsatt att övergången redan fanns och att ni t.ex. tapetserat/målat om lagt ett parkettgolv istället för plastgolv räknas det som underhåll och då måste de vara gjort inom 5-årsgränsen sedan ska det även innebära att huset är i bättre skick när det säljs än när det sålts. Idag kan det antas tas för givet att parkettgolv finns eller att väggarna underhålls. Detta innebär att avdrag för inredd övervåning isåfall inte skulle godkännas.

Kaminen, altanen och sidobyggnaden är även det ny- och tillbyggnad där ni har tillfört något som inte fanns innan. Detta är avdragsgill om det har kostat mer än 5000 kronor.

Arbetet ni har gjort själva utgrävning, takbeläggning m.m. kan ni inte få ersättning för. Avdrag beviljas inte för eget arbete. Men ni kan få avdrag för materialkostnaderna ni har haft.

Angående företagen är frågan om ROT-avdrag beviljas. Det ges när företag utför arbete som t.ex. vid hjälp och badrummet och grävningen av infiltrationsbädd. Renovering, ombyggnad och byte av badrumsinredning ger rätt till skadereduktion. Vad det gäller infiltrationen ger det rätt till skattereduktion eftersom det är utfört på er tomt. För att ni som köpare ska kunna få avdrag krävs det att ni som ägare använder huset själva. När det gäller företagen som har hjälp er gäller inte ROT-avdraget för det 1997 eftersom att reglerna inte var införda då. Utan badrummet kommer räknas in i omkostbadsbeloppet. Enligt Skatteverket kan ni inte heller få avdrag 2012 eftersom att skatteavdraget endast är möjligt samma år som ni hade utgiften. Det går inte att som privatperson skicka in en ansökan i efterhand eftersom den kommer avslås direkt.

Att ha kvitton sparade är en förutsättning för att avdrag ska kunna beviljas eftersom den sökande ska kunna visa att den har haft utgifterna.

http://www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/blanketterbroschyrer/blanketter/info/2105.4.39f16f103821c58f680006252.html Här ser du en blankett för förbättringsutgifter.

Hoppas du upplever att du har fått svar på din fråga.

Jennifer Rönnerhed
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll