Förstärkta laglottsskyddet vid gåva

2021-10-15 i Laglott
FRÅGA
Hej! Jag lånade 10 000 kr av min mormor som jag sedan betalade tillbaka 5000kr av. De 5000 resterande kronorna sa min mormor till mig att jag inte behövde betala tillbaka. Min mormor har nu avlidit och nu kommer min mormors dotter och säger att jag ska betala tillbaka dom. Vad gäller?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar om du på begäran av din mormors dotter måste betala tillbaka 5000 kr som du fått av din nu avlidne mormor.

Din fråga regleras i ärvdabalken

En bröstarvinge har rätt till sin laglott
Den som är bröstarvinge till en avliden person är berättigad till sin laglott. Värdet av laglotten motsvarar hälften av värdet av den arvslott som ska tillkomma bröstarvingen enligt vanliga arvsregler (7 kap 1 § ÄB).

Det förstärkta laglottsskyddet kan aktualiseras om syftet med gåvan är att likställa med testamente
Det förstärkta laglottsskyddet kan bli aktuellt om en avliden person någon gång under sin livstid skänkt bort en gåva under sådana omständigheter att gåvans syfte kan likställas med testamente. Det förstärkta laglottsskyddet finns till för att tillförsäkra att bröstarvingar ska ha rätt till sin laglott. Om en gåvas syfte kan likställas med testamente ska värdet av gåvan räknas in bland den avlidnes tillgångar som om gåvan inte givits (7 kap. 4 § ÄB). Syftet är att hänsyn ska tas till värdet av den givna gåvan vid uträkning av storleken av den laglott som den avlidnes bröstarvingar har rätt till. Exempel på situationer då syftet med en gåva kan likställas med testamente är om den avlidne väldigt nära inpå sin död skänkt bort gåvan eller om det som skänkts bort är något som det kan antas att den avlidne hade kunnat ha nytta av fram till och med sin död.

Vad innebär detta för dig
Eftersom din mormor sagt att du kan behålla de 5000 kr som hon lånat ut till dig går det att se det som att din mormor skänkt dig 5000 kr som en gåva. Det framgår inte under vilka förutsättningar du fick pengarna och jag vet heller ingenting om din mormors ekonomiska situation. På grund av detta är det omöjligt för mig att ge ett definitivt svar på om du kan behålla pengarna eller om du måste betala tillbaka dessa till dödsboet.

Det jag kan säga är att det förstärkta laglottsskyddet bara kan bli aktuellt om syftet med att din mormor låtit dig behålla pengarna hon givit dig kan likställas med ett testamente. Det förstärkta laglottsskyddet innebär att hänsyn måste tas till värdet av den givna gåvan vid bouppteckningen, genom att värdet av gåvan läggs till när bouppteckningen ska göras. Efter att bouppteckningen är klar måste det finnas tillräckligt mycket tillgångar kvar i dödsboet för att alla bröstarvingar ska kunna få ut sin laglott. Om det inte finns tillräckliga tillgångar kvar så kan du bli skyldig att betala tillbaka pengarna du fått. Om det i stället är så att det finns tillräckliga medel kvar för att din mormors bröstarvingar ska kunna få sin laglott så får du behålla pengarna du fått.

Observera att det som ovan anförts förutsätter att omständigheterna när du fick behålla pengarna var sådana att gåvan till syftet var att likställa med testamente. Om ett sådant syfte saknades när du fick gåvan behöver du inte betala tillbaka något till dödsboet.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att inkomma med fler frågor till Lawline om du har ytterligare funderingar.

Med vänliga hälsningar,

Anna Manders
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?