Förundersökning, åtalspreskription och rätt att bli underrättad om misstanke för brott

2020-03-19 i Förundersökning
FRÅGA
Hej. Hur långt bruka en fundersökning ta. Jag har blivit polisanmäld för ca två månader sen men har inte hört något från polisen än. Inget förhör och kom inget brev heller från polismyndigheten. Ärende gäller för kontaktförbjud överträdelse.
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline!

Hur länge brukar en förundersökning pågå?

Reglerna om förundersökning finns bland annat i 23 kap. Rättegångsbalken (RB). Där framgår det att en förundersökning ska inledas så snart det finns misstanke om ett brott har förövats (23:1 st. 1 RB). Förundersökningen ska bedrivas så skyndsamt som möjligt och läggas ned när det inte längre finns anledning att fullfölja förundersökningen (23:4 RB). Det finns således ingen uttrycklig tidsfrist för hur länge en förundersökning få pågå. Dock måste åklagaren väcka åtal innan brottet preskriberats.

När ett brott preskriberas innebär det att den misstänkte inte längre kan hållas straffrättsligt ansvarig för brottet. Reglerna om preskription av brott finns i 35 kap. Brottsbalken (BrB). När preskriptionstiden passerat så kan du alltså inte hållas ansvarig för brottet och inte heller kan förundersökningen pågå då. Hur lång preskriptionstiden är beror på hur långt straff som är föreskrivet för brottet i fråga.

Om du har brutit mot ett kontaktförbud kan straffrättsligt ansvar aktualiseras för överträdelse av kontaktförbud. Eftersom det högsta straffet för brottet är fängelse i högst ett år så är preskriptionstiden två år (24 § lag (1988:688) om kontaktförbud samt 35:1 BrB). Preskriptionstiden börjar från och med den dag brottet begicks (35:4 st. 1 BrB).

Skyldighet att underrätta om misstanke för brott

I 23 kap. 8 § första stycket RB framgår det att när förundersökningen har kommit så långt att någon skäligen misstänks för brottet så ska den misstänkte underrättas om misstanken när hen förhörs. Detta innebär att om du inte har blivit kallad till förhör så finns det ingen skyldighet för polisen att underrätta dig om att du är misstänkt för brott. De har inte heller någon skyldighet att anordna förhör enbart för att misstanke uppstått.

Sammanfattning

En förundersökning kan pågå så länge det finns skäl för att misstänka att brott begåtts och fram till dess att brottet preskriberas. I ditt fall kan åtal väckas mot dig inom två år, från det att du överträdde kontaktförbudet. Vidare har du rätt att bli underrättad om du misstänks för brott när du blivit kallad till förhör. Dock finns det ingen skyldighet för polisen eller åklagaren att anordna förhör enbart därför att misstanke uppstått. Jag kan därmed inte berätta för dig när polisen kommer att tillkalla dig för förhör. Innan du som är misstänkt för brott blir kallad till förhör har polisen vanligtvis redan förhört målsägaren, det vill säga den som blivit utsatt för brottet. Polisen kan också ha förhört eventuella vittnen och arbetat med att hitta och säkra teknisk bevisning. I regel är du som är misstänkt för brottet därför bland de sista att förhöras och möjligtvis är det också därför det har dröjt sedan polisanmälan för dig att bli kallad till förhör. Du kan läsa mer om vad som sker när du är misstänkt för ett brott här.

Jag hoppas att mitt svar har varit till någon hjälp. Återkom gärna om du har ytterligare funderingar!

Med vänliga hälsningar,

Nhi Tran
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (498)
2021-01-27 Rätten till partsinsyn under en pågående förundersökning
2021-01-26 När blir jag underrättad om en polisanmälan mot mig?
2021-01-24 När ska information ges om vad ett förhör handlar om?
2021-01-12 Visiterade - trots att polisen letade efter annan?

Alla besvarade frågor (88520)