Gemensamt eller separat hyresavtal?

2020-02-12 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Ska hyra ut lägenhet till två personer som är kompisar och av samma kön, bör de ha var sitt kontrakt eller ett gemensamt? Den ena jobbar den andra går på skolan och är ensamkommande flykting. Den ensamkommande ska söka om försörjningsstöd och bostadsbidrag.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det framgår inte av din beskrivning om uthyrningen avser en hyresrättslägenhet eller en bostadsrättslägenhet. Om uthyrningen rör en hyresrätt gäller 12 kap jordabalken (JB), men om det är fråga om en bostadsrätt gäller utöver 12 kap JB, även bostadsrättslagen och lagen om uthyrning av egen bostad. Oavsett om du avser hyra ut en hyresrätt eller en bostadsrätt, krävs att förutsättningarna i lagen är uppfyllda och att du därmed får hyra ut lägenheten.

Hyresrättslägenhet

En hyresgäst får som utgångspunkt inte utan hyresvärdens samtycke hyra ut lägenheten i andra hand till någon annan för självständigt brukande (12 kap 39 § JB). Hyresgästen får dock hyra ut lägenheten i andra hand om hyresnämnden lämnar tillstånd till det (12 kap 40 § JB). Hyresgästen får inte inrymma utomstående personer i lägenheten om det kan medföra men för hyresvärden (12 kap 41 § JB). För att du ska få hyra ut en hyresrättslägenhet i andra hand krävs sammanfattningsvis antingen att du har hyresvärdens samtycke eller att hyresnämnden lämnat tillstånd till upplåtelsen.

Bostadsrättslägenhet

En bostadsrättshavare får som utgångspunkt upplåta sin lägenhet i andra hand till någon annan för självständigt brukande endast om styrelsen i bostadsrättsföreningen ger sitt samtycke (7 kap 10 § bostadsrättslagen). Om styrelsen inte lämnar samtycke får upplåtelse i andra hand ändå ske om hyresnämnden lämnar sitt tillstånd (7 kap 11 § bostadsrättslagen). För att du ska få hyra ut en bostadsrättslägenhet i andra hand krävs sammanfattningsvis antingen att du har styrelsens samtycke eller att hyresnämnden lämnat tillstånd till upplåtelsen.

Hyresavtalet

Ett andrahandshyreskontrakt kan som utgångspunkt ingås mellan hyresvärden och en eller flera hyresgäster. Hur kontraktet utformas är frivilligt och det är således parterna som själva bestämmer vad som ska regleras. Det är centralt att i kontraktet ange vilka parterna är. Om det är flera hyresgäster som ska hyra en bostad, och dessa inte är makar eller sambor, kan hyresavtalet konstrueras på olika sätt. Nedan följer två alternativ:

- Båda personerna kan upptas som hyresgäster (hyresgäst 1 och hyresgäst 2) i samma andrahandshyreskontrakt. Detta innebär som utgångspunkt att båda är ansvariga för förpliktelserna i hyreskontraktet, såsom betalning av hyran, ända tills kontraktet sägs upp för någon av dem. När uppsägningstiden har löpt ut, är den hyresgästen inte längre ansvarig för förpliktelserna i hyreskontraktet.

- Hyresvärden kan upprätta två separata kontrakt för var och en av hyresgästerna.

I ditt fall

Om du vill ha samma förpliktelser och villkor för båda hyresgästerna, och dessa känner varandra, kan upprättande av ett gemensamt hyreskontrakt lämpa sig. Vid ett gemensamt hyreskontrakt ansvarar båda hyresgästerna för förpliktelserna i avtalet och det är därför fördelaktigt om hyresgästerna känner varandra och kan kommunicera ifråga om exempelvis hyresbetalning eller användning av lägenheten. Det är dock möjligt att upprätta två separata hyreskontrakt, ett för respektive hyresgäst. Detta alternativ är passande om du exempelvis vill ha olika villkor för hyresgästerna eller om hyresgästerna inte känner varandra väl. Vid upprättande av separata hyreskontrakt ansvarar respektive hyresgäst för åtagandena i sitt egna hyreskontrakt. Då jag inte mer specifikt vet vad du vill reglera för respektive hyresgäst kan jag inte närmre svara på om du bör upprätta ett gemensamt eller två separata hyreskontrakt. Jag hoppas du kan ta ställning till det själv efter att ha läst igenom mitt svar.

När det gäller hyresgästerna är det centralt att du kontrollerar vilka personerna är och försäkrar dig om att de är ansvarsfulla samt kommer kunna betala hyran. Du har i beskrivningen angett att den ensamkommande flyktingen ska ansöka om försörjningsstöd och bostadsbidrag. Dessa bidrag lämnas endast om vissa förutsättningar är uppfyllda. Detta är något du bör ha i beaktande.

Tänk på att det är viktigt att både du och respektive hyresgäst signerar hyreskontraktet. Om du väljer att upprätta ett gemensamt hyreskontrakt med de två hyresgästerna rekommenderar jag att tre kopior av avtalet signeras av alla parter så att alla kan få med sig kontraktet hem. Om du väljer att upprätta separata hyreskontrakt rekommenderar jag att du och respektive hyresgäst signerar två kopior av avtalet, så att båda kan få med sig kontraktet hem.

När det gäller hyrestiden vill jag uppmärksamma dig på reglerna om besittningsskydd vid andrahandsuthyrning.

Hoppas du fick svar på din fråga! Om det är något du undrar är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline.

Med vänliga hälsningar,

Michaela Iosifidou
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Andrahandsuthyrning (711)
2021-09-23 När får man hyra ut bostadsrätt i andra hand och får en bostadsrättsföreningen vägra medlemskap?
2021-09-22 Vad gäller vid uppsägning enligt privatuthyrningslagen?
2021-09-20 Är privatuthyrningslagen dispositiv?
2021-09-05 Kan jag polisanmäla hyresgäst för utebliven hyra?

Alla besvarade frågor (95951)