Häktningsframställan och häktningsgrunder

FRÅGA
Hej Lawline!Jag har en fråga angående innehållet i en häktningsframställan. Om en person är misstänkt för att ha begått olaga hot, försök till mordbrand, mordbrand och skadegörelse samt olaga förföljelse - ska då alla dessa brott nämnas i framställan eller ska endast mordbrand, och försökt till mordbrand samt olaga förföljelse skrivas ned? Olaga hot och skadegörelse utgör som jag har förstått ett led i den olaga förföljelsen?En annan fråga, om samma person sedan tidigare har blivit dömd för misshandel, kan denna misshandel i sig då också utgöra led i den olaga förföljelsen, eller kommer detta att ses som någon form av dubbelbestraffning? tacksam för svar!
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

En häktningsframställan görs avåklagaren och häktning förutsätter att den misstänkte på sannolika skäl förövatbrottet/brotten samt att det i straffskalan är stadgat fängelse i ett år ellermer. Samtliga brott du nämner har stadgat fängelse i ett år eller mer i sinastraffskalor vilket gör att häktning är möjlig. För att kravet på sannolikaskäl ska anses vara uppfyllt krävs att omständigheterna är sådana attmisstanken gällande dessa brott vid en objektiv bedömning framstår somberättigad. Det måste vara konkreta fakta som ligger till grund förbedömningen.

Vidare krävs att någon av de trehäktningsgrunderna i rättegångsbalken är uppfyllda, vilka är:

Flyktfara, en risk för att denmisstänkte avviker för att slippa bestraffning.

Kollusionsfara, en risk för att denmisstänkte genom att undanröja bevis eller på annat sätt försvårar utredningen.

Recidivfara, en risk för att denmisstänkte fortsätter sin brottsliga verksamhet.

I en häktningsframställan ska det framgåvilket/vilka brott som utgör häktningsgrund. I detta fall kan olaga förföljelseutgöra en häktningsgrund men för att det brottet ska anses föreligga krävs attpersonen på sannolika skäl förövat de brott som ingår i brottsrubriceringenolaga förföljelse.

Slutligen vad gäller misshandeln om domfallit anses saken vara res judicata, vilket innebär att saken är klar. Någonmöjlighet finns därför inte att lägga misshandeln som grund för ytterligarebestraffning eftersom det i sådant fall rör sig om flera straff för sammagärning.

Bästa hälsningar, 

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gripande, häktning, anhållande (230)
2021-02-11 Ersättning för häktning
2021-02-11 När kan du bli gripen?
2021-01-24 Hur stor är risken för att bli häktad om man på sannolika skäl är misstänkt för ett brott som har över 2 års fängelse på straffskalan?
2021-01-12 Butikskontrollant - envarsgripande?

Alla besvarade frågor (89480)