Hänsyn till tillbyggnad eller nybyggnad vid beräkning av latent skatt

2021-10-05 i Arvsskatt
FRÅGA
Vid beräkning av laten skatt vid arvsskifte tar man hänsyn till förbättringskostnader de 5 senaste åren. Hur tar man hänsyn till tillbyggnad eller tillkommande nya byggnader på fastigheten?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


För att besvara din fråga ska vi kolla i inkomstskattelagen (IL).

Vid arvsskiftet ska fastigheten värderas efter marknadsvärdet på fastigheten. Från marknadsvärdet ska man då dra av en latent skatteskuld, beräknad försäljningskostnad och eventuell upphovsskatt.

Den latenta skatteskulden är en uppskattning av den vinstskatt som skulle betalas om man sålde fastigheten.

Den latenta skatteskulden

Den latenta skatteskulden är 22% av kapitalvinsten och räknas ut på följande sätt enligt 44:13-14 § IL:

Marknadsvärdet
- (minus) försäljningskostnader (ex mäklararvode)
- (minus) inköpspris
- (minus) förbättringskostnader de senaste 5 åren
= Kapitalvinst

Latent skatteskuld = 22 % av kapitalvinsten


Tillbyggnad eller tillkommande nya byggnader:

Tillbyggnad och nybyggnad utgör en förbättringsutgift (45 kap 11 § IL). Det finns ingen tidsbegränsning på nybyggnationer och kostnaden för dessa ska därför också minska marknadsvärdet på samma sätt som förbättringskostnaderna.

Tillbyggnad och tillkommande byggnader på fastigheten påverkar därmed kapitalvinsten som blir lägre och därmed blir den latenta skatteskulden också lägre. För att dessa kostnader ska få dras av och därmed påverka kapitalvinsten krävs dock att utgifterna under året sammanlagt uppgått till minst 5 000 kr, vilket ju verkar rimligt i ditt fall (45 kap 11 § IL).

Hoppas du har fått svar på din fråga! Du är annars välkommen att återkomma med ytterligare frågor.

Med vänliga hälsningar,

Emma Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskatt (121)
2021-12-05 Måste man betala arvsskatt i Sverige?
2021-11-07 Är förvärv genom arv/testamente från utlandet skattepliktiga i Sverige?
2021-10-30 Behöver man skatta i Sverige på arv från Norge?
2021-10-27 Behöver arvingar i Danmark betala arvsskatt om den avlidne bor i Sverige?

Alla besvarade frågor (97705)