Har bostadsrättsförening ansvar för snöskottning?

2021-11-29 i Bostadsrätt
FRÅGA
Vi har en bostadsrätt och en del i bostadsrättsförening. Det rör sig om ett rådhus. Nu kräver vicevärd i föreningen att vi sköter snön från taket själva. Jag trodde att det är husägare som ansvarar för snöröjning (också från taket), och husägaren är i detta fall BRF. Stämmer det? Hur kan man kolla status på detta?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att er bostadsrättsförening kräver att ni själva utför eller bekostar snöskottning vid er bostad och ni undrar huruvida detta är korrekt eller ej.

Det är fastighetsägaren som har ansvaret för att snö och is tas bort från tak på fastigheten (3 kap 3 § ordningslagen). Detta ansvar kan övergå till någon som trätt i ägarens ställe t.ex. en arrendator, hyresgäst eller fastighetsförvaltare. Av förarbetet till lagen framgår dock att hyresgäster i ett hyreshus inte kan träda i fastighetsägarens ställe. Vad som gäller bostadsrättsinnehavare framgår inte specifikt men troligtvis gäller samma som för hyresgäster i hyreshus om det gäller ett flerfamiljshus. Bostadsrättsföreningen är fastighetsägare och har därmed ansvar för snöröjningen. Föreningen har även ansvaret för vad som händer om den inte fullgör sin skyldighet. Ansvaret kan inte ensidigt läggas över på er. Detta förutsätter naturligtvis att inget annat har avtalats med föreningen eller att något annat följer av de stadgar ni har i föreningen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Nicolina Abaas
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1267)
2021-12-31 Vad kan man göra om grannarna stör en under natten?
2021-12-30 Överlåtelse av andel i bostadsrätt
2021-12-30 Är springande och hoppande lekande barn i en bostadsrätt ovanför en störning som behöver tålas?
2021-12-29 Bostadsrättshavares rätt att använda eluttag på byggnaden

Alla besvarade frågor (98495)