Vad kostar en extern ordförande i en bostadsrättsförening?

2021-09-19 i Bostadsrätt
FRÅGA |Vad pratar vi om för pengar när man vill ta in en extern ordförande i en bostadsrättsförening ?
Aram Shokor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det finns flera verksamheter på marknaden med kompetens i fastighetsförvaltning, och som du antyder i din fråga så erbjuder flera av dessa företag sina tjänster till bostadsrättsföreningar. Du kan få en prisförslag från ett av dessa företag genom att följa den här länken och lämna en förfrågan om styrelseuppdrag.Vad det kostar beror troligen på hur många medlemmar föreningen har samt hur mycket styrelsearbete som krävs etc. så att ge ett precist svar på din fråga blir svårt, men det är rimligt att anta att summan kan vara femsiffrig. Jag hoppas att du känner att du fått hjälp, tveka inte på att höra av dig igen om du har fler frågor eller ifall jag varit otydlig. Vänligen,

Behöver man styrelsens godkännande för att ha en inneboende?

2021-09-15 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej.Min bostadsrättsförening misstänker att jag hyr ut min lägenhet i andra hand, vilket jag inte gör.Kan jag från styrelsen kräva att få en redogörelse över varför man misstänker att jag hyr ut min lägenhet?Situationen är sådan att jag har min dotter inneboende med sitt barn och man i väntan på att deras hus skall bli färdigbyggt vilket preliminärt är i mars 2022. Själv uppehåller jag mig hos min flickvän mestadels på annan adress. Flera gånger i veckan är jag i min lägenhet och tittar till. Jag är skriven i på min lägenhet och betalar avgifter till föreningen precis som vanligt.Vad har jag för skyldigheter och rättigheter i detta fall gentemot styrelsen?
Linn Gustafsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bostadsrättslagen reglerar vad som gäller för inneboende i bostadsrätter. I ditt fall är det sjunde kapitlet som blir aktuellt.För att hyra ut sin lägenhet i andra hand krävs samtycke eller godkännande från bostadsrättsföreningens styrelse. Däremot kräver inneboende enligt huvudregel inte samtycke från styrelse. Jag tolkar din fråga som att du inte riktigt kommer bo kvar i lägenheten tillsammans med dina släktingar och för det gäller normalt att det krävs samtycke från föreningen om det är så att du själv inte kommer att vistas där.Huvudregeln är alltså att du inte behöver tillstånd från styrelsen för att få teckna ett inneboendeavtal med någon utomstående. Du behöver alltså inget tillstånd under två förutsättningar, vilka är:1. Att den inneboende inte medför men för föreningen eller någon annan medlem i föreningen.2. Att du fortfarande själv har kontroll över lägenheten.Kravet på att du fortfarande måste ha kontroll över lägenheten innebär att du inte får hyra ut den till dina släktingar, utan godkännande, om det innebär att de får självständigt brukande över lägenheten i stället för dig. Det är en viktig gränsdragning mellan att du hyr ut lägenheten för självständigt brukande och att du inrymmer någon utomstående i lägenheten, men fortfarande innehar kontroll över lägenheten. För att du ska anses ha kontroll över lägenheten så krävs det att du fortfarande bor i eller fortfarande använder lägenheten.Sammanfattningsvis kan du alltså låta dina släktingar bo i din lägenhet tillsammans med dig utan att berätta det för bostadsrättsföreningen, så länge du fortfarande anses ha rådigheten över lägenheten och så länge de inneboende inte orsakar men. Det spelar ingen roll att de betalar dig en slant för att vara inneboende, det är helt okej.Har du ytterligare frågor är du välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Köpare får ej av säljare tillträde till bostadsrätt på avtalad dag.

2021-09-12 i Bostadsrätt
FRÅGA |Vad händer om en köpare till en bostadsrätt, har betalat handpenning och sedan hela köpeskillingen på tillträdesdagen, men får inga nycklar och kommer således inte in i lägenheten. Över 2 veckor har gått. Kan man begära skadestånd?
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att säljaren till den bostadsrätt du köpt är i dröjsmål med att lämna över nycklar och att du undrar vad konsekvenserna av detta blir.Säljaren drar på sig ett ansvar om han inte avträder bostadsrätten i rätt tid, (4 kap 13 § jordabalken). Det behöver inte vara en uppsåtlig vägran, utan det räcker att dröjsmålet beror på säljaren, att han "underlåter" att avträda i tid. Vid sådana situationer kan köparen ha rätt att häva köpet. Regeln anger inte någon särskild skadeståndsgrund, men skadeståndsskyldighet föreligger direkt i och med att säljaren är ansvarig för dröjsmål. Köparen bör då bl.a. få ersättning för extra kostnader såsom hyra av annat boende.Hoppas du fick svar på din fråga!

När kan jag bli medlem i BRF:en?

2021-08-31 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej! Vi ska flytta till en ny BRF och skulle vilja utföra en renovering (som kräver styrelsens tillstånd) direkt. De menar dock att de inte kan behandla frågan förrän den dag vi flyttar in, eftersom det är först då vi blir medlemmar. Jag hittar inget stöd för detta i stadgarna eller i lag. Har de rätt att göra så här?
Jessica Jacob |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Så länge ni uppfyller de villkor som gäller för medlemskap (vilket jag tolkar det som att ni gör) så har ni möjlighet att ansöka om medlemskap i bostadsrättsföreningen i samband med att bostadsrätten övergår till er (2 kap. 3 § bostadsrättslagen). Bostadsrätten har övergått till er i samband med att överlåtelseavtalet har skrivits på av parterna (6 kap. 4 § bostadsrättslagen).Om bostadsrättsföreningen vägrar er inträde i föreningen så kan ni få frågan prövad av hyresnämnden inom en månad från att ni fick beslutet (2 kap. 10 § bostadsrättslagen).Vänliga hälsningar,

Får man använda inre reperationsfond trots ägarbyte?

2021-09-16 i Bostadsrätt
FRÅGA |Jag köpte en bostadsrätt. Lägenhetsväggen måste målas om, tapeten lossnar och den saknas parkettstolpar på vissa ställen. Vi var lite desperata efter att hitta en större lägenhet och var inte smarta att inte förhandla om ett lägre pris. På objektbeskrivningen står det inre reparationsfond 8.500 SEK. Kan vi använda reparationsfonden för att finansiera reparationer i lägenheten, trots att jag är den nya ägaren till bostadsrätten?
Mikaela Kronmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inre reparationsfonder är inget som regleras i bostadsrättslagen utan det regleras i sådana fall i bostadsrättsföreningens stadgar. Där bör förutsättningarna för att kunna använda sig av den inre reparationsfonden framgå. Vidare brukar fonden vara knuten till bostadsrätten och inte till ägaren. Det innebär att om det finns pengar kvar vid ägarbytet och ni uppfyller föreningens krav på att få använda fonden så borde ni kunna göra det.Mitt tips till er är att höra av er till styrelsen i er förening eller läsa stadgarna själva om ni vill veta mer om hur och på vilket sätt ni kan använda fonden. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Brf:s villkor med fläckfritt belastningsregister

2021-09-14 i Bostadsrätt
FRÅGA |Är det lagligt för en bostadsrättsförening att införa i sina stadgar, att alla nya medlemmar ska uppvisa fläckfritt utdrag ur brottsregistret för att bli medlem i föreningen?Mvh Fredrik
Felix Höglund |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du vill jag ska berätta vilka lagar som kan vara relevanta för att bedöma om man får ha ett krav på medlemmar i en bostadsrättsförening att de ska kunna visa ett utdrag ur belastningsregistret.Vad som avgörEn central lag för bostadsrättsföreningar är bostadsrättslagen. Frågan om en person ska antas som medlem ska avgöras av föreningens styrelse utifrån de villkor som anges i föreningens stadgar och bestämmelserna i 2 kap. bostadsrättslagen (2 kap. 1 § bostadsrättslagen).Giltiga villkorVissa stadgevillkor är utan verkan (2 kap. 2 § bostadsrättslagen). Tre punkter tas upp i lagen, varav det sista är att villkoret är oskäligt med hänsyn till sitt innehåll eller på annat sätt (2 kap. 2 § bostadsrättslagen).DiskrimineringsgrundStadgevillkor kan även vara ogiltiga eller bestridas för att de är diskriminerande. För att något ska räknas som diskriminering behöver handlandet dels bedömas uppfylla kraven för diskriminering, dels måste det finnas en diskrimineringsgrund. Diskrimineringslagen är tvingande och diskriminerande avtal är utan verkan i den del som de är diskriminerande (1 kap. 3 § diskrimineringslagen (DL)). Det finns flera olika typer av diskriminering (1 kap. 4 § DL). Diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder (1 kap. 5 § DL). Min bedömning är att ett "fläckfritt" utdrag ur belastningsregistret inte träffas av någon diskrimineringsgrund. Därför är det inte heller fråga om diskriminering i diskrimineringslagens mening.SammanfattningDet kan var ett ogiltigt villkor för att det är ett oskäligt villkor med hänsyn till sitt innehåll eller på annat sätt (2 kap. 2 § bostadsrättslagen). Min bedömning är att det inte kan anses vara diskriminering eftersom det inte träffar någon diskrimineringsgrund, vilket är en förutsättning för att det ska vara fråga om diskriminering. För att avgöra om villkoren i stadgarna är ogiltiga behövs vidare utredning och granskning av föreningens stadgar. Utifrån uppgifterna i din fråga är det vad jag kan säga just nu. Du är välkommen att höra av dig igen om du fortfarande har frågor utifrån just dina omständigheter.Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Hur sent på dagen får jag renovera i min bostadsrätt?

2021-08-31 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga angående tider för renovering. Jag har precis köpt en lägenhet som behöver total renoveras. Av respekt för grannar och omgivning börjar vi senare på dagen med rivningen av lägenheten och slutar alltid borra vid 18:00 tiden av samma respekt. Idag kom en granne och klagade vid kl 17:00 och sa att enligt lag är det vid 17:00 då man måste sluta med borrandet osv. Då är min fråga stämmer det? För när jag har frågat byggmänniskor säger de att man måste sluta vid 18-19 tiden på kvällen. Så vad gäller egentligen
Olof Funke |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!För att besvara din fråga får ledning sökas i bostadsrättslagen.Du som bostadsrättsinnehavare ska se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar i sådan grad att det kan vara skadligt för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö (7 kap. 9 § bostadsrättslagen). Vad som anses vara så pass störande att det försämrar bostadsmiljön är inte prövat i någon större utsträckning, men det är exempelvis OK att spela piano såväl på dagtid som kvällstid. Du ska alltjämt rätta dig efter de regler som din bostadsrättsförening meddelar och som stämmer överens med ortens sed. Det finns dock ingen lag som säger att du som bostadsrättsinnehavare ska se till att borrandet slutar 17:00.Sammanfattningsvis finns det ingen lag som säger att du måste sluta borra 17:00 men du måste följa bostadsrättsföreningens regler, störningarna som följer av borrandet får inte heller vara skadligt för omgivningen. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kan man bedriva verksamhet i en bostadsrätt?

2021-08-30 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej,Jag har en bostadsrätt och önskar sälja hantverk vid enstaka tillfällen, ha bokade kunder för att sälja hantverk och/eller öppet någon halvdag i veckan för försäljning till dropin kunder. Är det ok?
Sara Djogic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller.s HuvudregelHuvudregeln i bostadsrättslagen är att en bostadsrätt inte får användas till annat än det ändamål som den är avsedd för, 7 kap. 6 § bostadsrättslagen. Eftersom du beskriver att du har en bostadsrätt ska den därmed som utgångspunkt användas som bostad. UndantagLagen säger dock att om man avviker från ändamålet när man använder bostaden så får föreningen bara åberopa detta om användningen har betydelse för föreningen eller medlem i föreningen. Således kan en mindre verksamhet som inte påverkar eller stör andra vara okej. Huruvida du får bedriva verksamheten i din bostadsrätt eller inte beror alltså på omständigheterna i det enskilda fallet. För att veta huruvida du kan bedriva en sådan verksamhet föreslår jag att du vänder dig till din bostadsrättsförening.Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,