​Har en hyresgäst rätt att säga upp hyresavtalet i förtid när hyresavtalet ingåtts för bestämd tid?

2020-09-23 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Jag hyr ut min lägenhet i andra hand. Det är en hyresrätt. Jag och hyresgästen har skrivit en kontrakt från 2020-08-23 till och med 2021-06-06. Vi har skrivit under på ett tidsbegränsat avtal under villkoret upphör att gälla vid hyrestidens utgång. Detta kontrakt är taget från blocket.se under uthyrning i andra hand. I kontraktet står det även att ingen uppsägning gäller vid detta avtal.Min hyresgäst vill nu säga upp avtalet med 3 månaders uppsägningstid med anledning av att han ska köpa en lägenhet. Han refererar till Jordbalken 12:5, vilket enligt honom innebär 3 månaders uppsägningstid, men i Jordbalken 12:3 står det att hyresavtal även kan ingås för bestämd tid. Sådana avtal upphör att gälla vid hyrestidens utgång, om inte annat har avtalats. Då vi inte har avtalat något annat undrar jag om han har rätt att säga upp kontraktet innan avtalad hyresperiod är slut.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När du hyr ut en hyresrätt i andra hand blir 12 kap. jordabalken tillämplig, även kallad hyreslagen.

Eftersom ni i ert avtal skrivit ett datum för utflytt, så har ni ingått ett hyresavtal på bestämd tid. Det stämmer att ett hyresavtal som ingåtts för bestämd tid upphör att gälla vid hyrestidens utgång om inte annat avtalats enligt 12 kap. 3 § 2 st. jordbalken. Det innebär att ni avtalat om hyreslängden såvida hyresgästen inte vill säga upp hyresavtalet i förtid.

Uppsägningstiden på 3 månader som stadgas i 12 kap. 5 § 1 st. jordbalken gäller både för hyresavtal som ingåtts på obestämd och bestämd tid. Det innebär att din hyresgäst har rätt att säga upp lägenheten innan ert avtalade hyresavtal går ut med 3 månaders uppsägningstid.

Rätten till hyresgästens uppsägningstid beror på att hyreslagstiftningen är en skyddslagstiftning där hyresgäster betraktas vara i en svagare position än en hyresvärd. Eftersom hyreslagen är en skyddslagstiftning är den tvingande till hyresgästens förmån. Det innebär att en hyresgäst kan åberopa 12 kap. 5 § 1 st. jordbalken och tre månaders uppsägningstid oavsett vad som avtalats med hyresvärden.

Sammanfattningsvis har din hyresgäst rätt att säga upp lägenheten med tre månaders uppsägningstid.

Hoppas du fick svar på din fråga! Har du några andra funderingar är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Alice Nordlund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Andrahandsuthyrning (730)
2022-01-16 Måste hyresgästen betala hyra under uppsägningstiden?
2022-01-02 Skillnaden på inneboende eller andrahandsuthyrning och när det krävs tillstånd från hyresvärden
2021-12-26 Tillägg på hyran vid andrahandsuthyrning
2021-12-23 Hur hög hyra får uttas vid andrahandsuthyrning?

Alla besvarade frågor (98501)