Har Upplysning.se rätt att publicera mitt personnummer?

2018-04-17 i PUL/GDPR
FRÅGA
Hej! Jag har en fråga angående personuppgifter. Det finns ett företag som heter Upplysning.se. Om du skapar ett (gratis) konto där så kan du söka på vem du vill och få fram deras personnummer. Det jag undrar är om de har rätt att publicera mitt personnummer och göra det tillgängligt för vem som helst (som skapar ett gratis konto)? För om någon vill ha mitt personnummer så kan de faktiskt vända sig till en myndighet. Tack på förhand.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Upplysning.se har ett så kallat utgivningsbevis, vilket ger dem samma grundlagsskydd som t.ex. tidningar har (1 kap. 9 § yttrandefrihetsgrundlagen). Grundlagsskyddet innebär att personuppgiftslagen (som annars skulle förbjuda ett sådant register) inte är tillämplig (jfr 7 § personuppgiftslagen).

Personuppgiftsbehandling som sker på Upplysning.se är, på grund av grundlagsskyddet, otillåten endast om den strider mot yttrandefrihetsgrundlagen. Att tillhandahålla en sökfunktion där privatpersoners personnummer kan sökas fram strider inte mot yttrandefrihetsgrundlagen och är således tillåten.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Hälsningar,

Viktor Svensson
Fick du svar på din fråga?