Har vårdnadshavare skadeståndsansvar för sitt barn?

FRÅGA
HejVår son (11 år) har genom olycka haft sönder en ruta under skoltid när de sparkat boll mot en vägg. Bredvid väggen finns fönster. De tillåts sparka boll där och det förekommer dagligen att barnen leker där - i vuxnas närvaro. Nu gick som sagt en ruta sönder och rektorn hävdar att det är praxis hos dem att föräldrarna betalar rutan. Är det korrekt? Om de tillåter att barnen spelar boll där borde de inse att det finns en risk att rutan går sönder? Borde de inte ha upplyst oss som föräldrar om att de tillåter barnen att sparka boll där, men att om en ruta går sönder så får vi betala. Då har jag sagt att mitt barn inte får spela boll där.Så tacksam för svar och vägledning!Vänligen
SVAR

Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar om du som förälder kan bli skadeståndsskyldig för fönstret som din son haft sönder i skolan. Reglerna som är relevanta i ditt fall finns i Skadeståndslagen (SkL).

Principalansvar för vårdnadshavare

Som vårdnadshavare till ett barn som har begått ett brott föreligger ett så kallat principalansvar. Detta innebär att föräldern har ett skadeståndsansvar även om det inte har förekommit någon vårdslöshet från förälderns sida 3 kap. 5 § SkL. Ett exempel på ett brott som skulle vara aktuellt i detta fall är skadegörelse alternativt ringa skadegörelse (en mildare grad av skadegörelse) 12 kap. 1 § brottsbalken och 12 kap. 2 § brottsbalken. Brott förutsätter vanligen uppsåt men kan även aktualiseras då det föreligger vårdslöshet.

Föräldrarnas ansvar begränsas av prisbasbeloppet

Viktigt att notera är att föräldrarnas ansvar är begränsat till 1/5 av det prisbasbelopp som gäller för det aktuella året. Om barnet står under vårdnad av två föräldrar gäller begränsningen på 1/5 av prisbasbeloppet för dem gemensamt.

Det återstående belopp som du inte fått ersatt svarar den underåriga för 2 kap 1 § SkL. Unga svarar dock endast för sina egna skador till den nivå mån det är skäligt med hänsyn till barnets ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden, samt övriga omständigheter 2 kap 4 § SkL.

Skolans tillsynsansvar

Enligt 6 kap. 2 § FB har föräldrarna en tillsynsplikt över sina barn. När man lämnar sitt barn på exempelvis skola eller förskoleverksamhet är det att se som att föräldrarna lämnar över tillsynsplikten till skolans personal.

Skador som orsakas under skoltiden får bedömas i varje enskilt fall. Skolan tar visserligen över tillsynsplikten men det vore orimligt att förvänta sig att de ansvarar för alla eventuella skador som kan uppkomma. Man får därför titta på varje enskilt fall. Skulle skadan vara orsakad genom brott är föräldrarna ansvariga oavsett överlämnad tillsynsplikt eller inte.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar får du gärna återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Sara Djogic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?