Hävning av hundförsäljning

2021-10-11 i Köplagen
FRÅGA
Jag har sk överlåtit min hund till ngn annan. Begärde dock en symbolisk (10-100 kr) summa för honom, vilket jag aldrig fått! Har jag rätt att få tillbaka min hund?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Köplagens tillämplighet och köparens skyldigheter

Eftersom att det rör sig om köp av en hund (vilket i lagens mening är lös egendom) mellan två privatpersoner så är köplagen tillämplig (1 & 4 § KöpL). Jag utgår från att ni inte har avtalat om när betalningen skulle ske. Detta innebär att köparen är skyldig att betala när du som säljare begär detta (49 § första stycket KöpL).

Påföljder

Eftersom att köparen inte har betalat när du har begärt det så har köparen gjort sig skyldig till avtalsbrott, vilket innebär att du kan ha rätt att aktualisera vissa påföljder såsom att exempelvis kräva betalning eller hävning av köpet (51 § första stycket KöpL). Utgångspunkten är att du kan häva köpet på grund av att köparen inte har betalat ifall dröjsmålet utgör ett väsentligt avtalsbrott (54 § första stycket KöpL). Det är dock tveksamt om huruvida det faktum att köparen inte har betalat en liten symbolisk summa på 10-100 kronor är att anse som ett väsentligt avtalsbrott. För övrigt är det så att när varan (hunden) har kommit i köparens besittning kan du endast häva köpet ifall du förbehållit dig en sådan rätt (54 § fjärde stycket KöpL). Med tanke på de beskrivna omständigheterna utgår jag från att så inte är fallet.

Sammanfattning

Du kan alltså inte häva ditt köp och på så sätt få tillbaka din hund. Du kan däremot kräva köparen på betalning (52 § första stycket KöpL).

Hoppas att svaret har varit till hjälp!

Tim Axell
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1444)
2021-12-04 Prishöjning efter träffat avtal
2021-12-04 Vad händer då en köpare upptäcker fel på vara efter riskövergången?
2021-11-30 Får jag häva köpet på grund av försening?
2021-11-30 Risken för varan vid transport

Alla besvarade frågor (97716)