Vid vilka brott får hemlig dataavläsning användas?

2020-03-20 i Förundersökning
FRÅGA
Hej Jag undrar vid vilka brott Hemligdataavlsäsning får användas
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline!

Reglerna som är relevanta för din fråga finns i lag (2020:62) om hemlig dataavläsning. Huvudregeln är att hemlig dataavläsning ska bara få användas vid särskilt grov brottslighet. Sådana brott som betraktas som särskilt grova är bland annat brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år (4 § lag (2020:62) om hemlig dataavläsning). Exempel på sådana brott är mord (fängelse i lägst tio), terroristbrott (fängelse i lägst fyra år) och våldtäkt (fängelse i lägst två år). Även försök, förberedelse eller stämpling till dessa brott omfattas av bestämmelsen (4 § 1 st. 3 p. Lag (2020:62) om hemlig dataavläsning). Vidare vill jag bara uppmärksamma att hemlig dataavläsning får också användas under andra förutsättningar, så det måste inte nödvändigtvis vara just dessa brott eller under en förundersökning. De brotten som jag nämnt ovan är således enbart exempel på sådan brottslighet som anses vara så pass allvarliga att hemlig dataavläsning får användas.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Återkom gärna om du har ytterligare funderingar!

Med vänliga hälsningar,

Nhi Tran
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (497)
2021-01-26 När blir jag underrättad om en polisanmälan mot mig?
2021-01-24 När ska information ges om vad ett förhör handlar om?
2021-01-12 Visiterade - trots att polisen letade efter annan?
2020-12-31 Rätt för anhållen att kontakta försvarare

Alla besvarade frågor (88493)