Hur fördelas arv efter två makar om båda avlider samtidigt?

2019-09-01 i Arvsordning
FRÅGA
Hej! Har en arvsfråga. Min make och jag har inga barn, och det finns ej heller några särkullbarn. Om vi båda skulle avlida samtidigt t.ex i en olyckshändelse, hur skulle då arvet från oss fördelas. Mina föräldrar är döda, jag har en bror. Min makes mor är i livet och han har fyra syskon. Är hans mor enda arvtagare till honom om hon är i livet?Eller ärver hans syskon också? Om min makes mor är avliden, hur fördelas arvet från oss båda mellan hans syskon och min bror? Vi äger gemensamt en bostadsrätt och ett sommarhus. Vi har båda aktier i våra respektive namn. Vi har inget testamente.Tacksam för ett svar!Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hur arv ska fördelas regleras i ärvdabalken (ÄB). Om det inte finns något testamente fördelas arv i enlighet med den legala arvsordningen.

Vem har arvsrätt enligt den legala arvsordningen?

Det finns tre arvsklasser, vilka talar om vem som har rätt att ärva. I den första arvsklassen finns den avlidnes bröstarvingar, alltså dennes barn. Det är dessa som har rätt att ärva i första hand (2 kap. 1 § ÄB). Om den avlidne inte har några barn går arvet vidare till den andra arvsklassen (2 kap. 2 § ÄB). I denna finns den avlidnes föräldrar. Föräldrarna tar hälften var av arvet. Om någon av föräldrarna också är avliden kan den avlidnes syskon träda i sin föräldrars ställe och ärva efter sitt syskon. Detsamma gäller syskonets barn om både föräldern och syskonet är avlidna. Detta är i enlighet med istadarätten, vilken innebär att barn har rätt att träda i sin förälders ställe för att få ärva om föräldern är avliden. Om det inte finns några föräldrar, syskon eller syskonbarn (och så vidare i enlighet med istadarätten) till den avlidne går arvet till den tredje arvsklassen (2 kap. 3 § ÄB). I denna finns den avlidnes far- och morföräldrar. Om en far- eller morförälder är avliden kan deras barn träda dess ställe, alltså den avlidnes moster/morbror eller faster/farbror. Dock tar istadarätten slut där, vilket innebär att moster/morbror eller faster/farbrors barn kan inte ärva. Kusiner har ingen arvsrätt i svensk rätt. Om den avlidne inte har några efterlevande släktingar i första, andra eller tredje arvsklassen ska arvet tillfalla allmänna arvsfonden (5 kap. 1 § ÄB).

En efterlevande make har rätt att ärva allt före alla förutom den avlidnes barn med någon annan än den efterlevande maken (3 kap. 1 § ÄB).

Vad gäller i din situation?

För att ha rätt att ärva efter någon måste man vara vid liv då arvlåtaren avlider (1 kap. 1 § ÄB). Om man inte kan fastställa vem som avled först av två personer som kan ärva varandra antar man att de ha avlidit samtidigt och ska därför inte ärva varandra (1 kap. 2 § ÄB). Detta innebär att om du och din make skulle avlida samtidigt skulle ni inte ärva varandra, utan era respektive tillgångar kommer ärvas av era respektive arvingar. Era tillgångar kommer inte "klumpas ihop" och delas ut gemensamt, utan de kommer delas upp som ett arv efter dig och ett arv efter din make.

Innan era arv fördelas görs en bodelning

För att kunna fördela arven efter er måste först en bodelning göras för att man ska veta vilken egendom som tillhör dig och vilken som tillhör din make. Regler om bodelning finns i äktenskapsbalken (ÄktB). I bodelningen kommer er egendom fördelas mellan er (9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ingår ert giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). Detta innebär att om ni har enskild egendom kommer den hållas utför bodelningen och direkt gå till arvet efter er. Allt giftorättsgods kommer läggas ihop och delas på hälften mellan er (11 kap. 3 § ÄktB). Även konton i enbart en av era namn ingår så länge det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Det kan bli enskild egendom genom föreskrift i t.ex. äktenskapsförord eller gåvobrev (7 kap. 2 § ÄktB). Det vardera sida får i bodelningen plus eventuell enskild egendom utgör arvet efter er.

Hur skulle ditt och din makes arv fördelas?

Eftersom varken du eller din make har några barn går arvet vidare till andra arvsklassen. Då är det först och främst ens föräldrar som ärver. Eftersom båda dina föräldrar är avlidna kommer din bror träda i deras ställe i enlighet med istadarätten och få hela arvet efter dig. För din makes arv gäller att hans föräldrar skulle ha rätt till hälften var. Eftersom din makes far är avliden kommer hans mor få halva arvet och hans syskon kommer träda i hans fars ställe, i enlighet med istadarätten. Detta innebär att hans mor får hälften av hans tillgångar, och hans syskon får dela lika på den andra hälften. Om även hans mor är avliden kommer hans syskon få dela lika på hela hans arv.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Emma Johannesson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1663)
2021-09-15 En överblick av den svenska arvsordningen
2021-09-09 Vem ärver vid mord?
2021-09-08 Om rätt att ärva efter sina mor-och farföräldrar
2021-09-06 Vem ärver om det inte finns ett testamente?

Alla besvarade frågor (95667)