Hur fungerar ramtid och normalarbetstid?

2020-09-30 i A-kassan
FRÅGA
Hej, Nedan finner ni mitt beslut från A-kassan.Jag har arbetat fulltid 40h/veckan de senaste 6 månaderna. (innan detta saknade jag arbete) Nu säger a-kassan att jag har en genomsnittlig arbetstid på 20h/veckan baserat på ramtid? Klarar mig ju knappast på halva lönen. Är detta rätt? Fick uppfattningen av att jag skulle få full grundersättning när jag jobbar fulltid.Vårt beslutUnionens arbetslöshetskassa beviljar dig ersättning från och med den 31 augusti 2020. Din genomsnittliga arbetstid är 20 timmar per vecka, din genomsnittliga inkomst är 677,88 kronor per dag och din ersättning är 543,00 kronor per dag. Din ersättningsperiod är 300 ersättningsdagar. Om du har barn som är under 18 år när dag 300 i ersättningsperioden infaller förlängs perioden till 450 dagar. För ersättning som avser tid före den 30 mars dras karens innan du kan få ersättning. Karensen är som mest 6 dagar. För ersättning som avser tiden 30 mars 2020 till och med 3 januari 2021 dras ingen karens. Förklaring till beslutetErsättningen från a-kassan baseras på de senaste 12 månaderna innan du anmälde dig som arbetslös på Arbetsförmedlingen. Denna tid kallas ramtid. Din ramtid är den 1 september 2019 till den 31 augusti 2020. Din genomsnittliga arbetstid har beräknats på den tid som du har arbetat under ramtiden. Din genomsnittliga inkomst har beräknats på inkomsterna under samma tid. Vi har räknat med sjuklön i din genomsnittliga arbetstid och inkomst.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Svaret på din fråga regleras i lag om arbetslöshetsförsäkring (ALF). För att ha rätt till arbetslöshetsersättning gäller för det första att personen som söker ska uppfylla medlemsvillkoret (7 § ALF) det allmänna villkoret (9 § ALF) samt arbetsvillkoret (12 § ALF). Nästa steg i bedömningen är att fastställa ramtiden, vilken utgörs av de tolv månader som närmast föregått den månad när den sökande anmält sig som arbetslös (se vidare 15 a § ALF). Ersättningen man får som arbetslös är baserad på tidigare förvärvsinkomst och bestämt utifrån den sökandes normalarbetstid (se vidare 25 § ALF). Normalarbetstiden utgör den genomsnittliga arbetstiden under den sökandes ramtid (se 23 b § ALF).

Din normalarbetstid under den 12 månader långa ramtiden blir således 20 timmar per vecka i och med att du inte arbetade något alls under sex månader och efter det arbetade 40 timmar per vecka. Din A-kassa verkar således ha gjort en korrekt bedömning i ditt ärende.

Hoppas att detta gav svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Ted Winström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom A-kassan (44)
2020-12-09 Ska min semesterersättning ingå i arbetslöshetsersättningen?
2020-12-06 Rätt till ersättning från arbetslöshetskassan om man säger upp sig själv?
2020-12-01 Arbetslöshetsförsäkring - Hur ser villkoren ut?
2020-11-30 Inte nöjd med beslut om A-kassa, vad kan jag göra?

Alla besvarade frågor (92056)