Hur länge får man hyra ut en bostadsrätt och hyresrätt i andra hand?

2021-10-13 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Kan man förlänga ett andrahandskontrakt? Min pojkvän har hyrt en lägenhet i andrahand i 1 år, går det att förlänga ytterligare med 1 år??? Läste nånstans om 2 år..... Tacksam för svar!!!
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Svaret på frågan beror på om det är en bostadsrätt eller hyresrätt som hyrs ut i andra hand. Jag kommer i svaret att redogöra för båda alternativen. Regler om andrahandsuthyrning finns i 12 kap. jordabalken (JB). Regler om bostadsrättsföreningar finns i bostadsrättslagen (BRL).

Hur länge får en bostadsrätt hyras ut i andra hand?

För att kunna hyra ut en bostadsrätt i andra hand krävs samtycke av bostadsrättsföreningens styrelse (7 kap. 10 § första stycket BRL). Hyr länge bostadsrätten får uthyras i andra hand beror på vad bostadsrättsföreningens stadgar säger. Det finns dock ingen lagstadgad maxgräns för hur länge en bostadsrätt får hyras ut i andra hand, vilket gör att kontraktet kan förlängas om styrelsen samtycker till detta.

Hur länge får en hyresrätt hyras ut i andra hand?

För att kunna hyra ut en hyresrätt i andra hand krävs hyresvärdens tillstånd (12 kap. 39 § första stycket JB). Om hyresvärden nekar hyrestagaren tillstånd kan denna vända sig till hyresnämnden (12 kap. 40 § första stycket JB).

Ett tillstånd om andrahandsuthyrning ska tidsbegränsas och kan förenas med villkor (12 kap. 40 § tredje stycket JB). Normalt sett är tidsbegränsningen ett år, med om hyresvärden godkänner det kan tiden förlängas.

Det finns ingen bestämmelse i jordabalken som reglerar hur många länge en hyreslägenhet får hyras ut i andra hand, eller hur många gånger kontraktet kan förlängas, så länge hyresvärden tillåter andrahandsuthyrning.

Hoppas detta var svar på frågan, annars får du gärna återkomma till oss!

Med vänliga hälsningar

Oscar Friedrich
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?