Hur länge finns ett fängelsestraff kvar i belastningsregistret?

2021-01-23 i Påföljder
FRÅGA
Hur länge finns ett fängelsestraff i belastningsregister? månad fängelse hur år för finns det?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utgångspunkten är att en anteckning om fängelsestraff finns kvar i belastningsregistret i tio år, från dagen för frigivningen, sedan gallras den bort (17 § första punkten, lag [1998:620] om belastningsregister). Längden på fängelsestraffet påverkar inte denna frist: det är alltså tio år i registret som gäller, oavsett om fängelsestraffet var på flera år eller bara några månader.

I praktiken kan det dock bli längre än tio år, om samma person döms för ytterligare brott innan gallringsfristen på tio år löpt ut (18 § första stycket). Då finns båda anteckningarna kvar i registret till dess att den nya anteckningens gallringsfrist löpt ut. Gallringsfristen är för de flesta påföljder tio år, dock börjar den för vissa löpa redan från dagen för domen istället, såsom villkorlig dom och skyddstillsyn (17 § fjärde punkten). Gallringsfristen är som regel kortare, oftast fem år, om personen i fråga var under 18 år vid tidpunkten för brottet (ett undantag är fängelsestraff, där fristen fortfarande är tio år).

Skulle påföljden för den nya brottsligheten endast bli penningböter påverkar det inte den ursprungliga anteckningen för fängelsestraffet, utan den gallras som planerat efter sina tio år (18 § första stycket sista meningen). Anteckningen om böter gallras efter fem år från datumet för domen/beslutet (eller godkännandet av strafföreläggandet eller föreläggandet av ordningsbot) (17 § nionde punkten).

Du kan läsa mer om gallringsreglerna på polisens hemsida. Vänligen observera att det finns nya versioner av paragraferna jag hänvisar till, länkarna går tyvärr fortfarande till versionen som upphört att gälla sedan den första januari i år 2021. De nya versionerna återfinns precis under de gamla.

Tveka inte att återkomma med en ny fråga om du har fler funderingar!

Med vänlig hälsning,

Hanna Palmkvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?