Hur långt sträcker sig föräldrarnas ansvar över sina barn?

FRÅGA
Mitt 11 åriga barn blev arg på en kompis och kastade skolans iPad i golvet. Den gick sönder så klart. Är vi föräldrar skyldiga att ersätta skolan för den trasiga paddan? Kan de kräva hela summan?
SVAR

Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline. Nedan kommer en redogörelse för din fråga.

Vad är problemet?

Jag tolkar det som att du undrar över hur skadeståndsskyldigheten för dig som förälder för en skada som ditt barn har orsakat. I dessa situationer får man främst vända sig till skadeståndslagen (SkL).

Skadan som har vållats

Huvudregeln i svenska skadeståndsrätt är att den som vållar en skada, antingen genom uppsåt eller vårdslöshet, ska ersätta skadan (2 kap. 1 § SkL). I detta fall rör det sig om ett barn som vårdslöst har skadat en sak (iPad:en) så att den inte längre fungerar. Om någon vållar skada innan hen har fyllt arton år ska denne ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter (2 kap 4 § SkL). Här måste man alltså göra en helhetsbedömning av både den som vållat skadan (ditt barn) och skadan i sig (på iPad:en) och bestämma ett belopp som är skäligt.

Föräldrars ansvar för skador som barnen vållar

En förälder som har vårdnaden om ett barn ska ersätta person- eller sakskador som barnet vållat genom brott (3 kap. 5 § SkL). Barnets vållande hade möjligen kunnat falla in under ringa skadegörelse (12 kap. 2 § brottsbalken). Här gäller det dock att barnet begått handlingen med uppsåt vilket är väldigt svårt att bevisa. Alltså verkar det inte vara fallet att du som förälder har en skyldighet att ansvara för den uppkomna skadan. En annan situation du hade kunnat komma att bli ansvarig hade varit ifall du hade brustit i din tillsynsplikt enligt 6 kap. 2 § andra stycket föräldrabalken. Även denna bestämmelse blir inte aktuell eftersom barnet befann sig på skolan, där du inte hade någon direkt tillsyn över barnet vid tiden då barnet vållade skadan.

Sammanfattning

Rättsligt sett så har du en skyldighet att ansvara för skador som ditt barn vållar om det rör sig om brott eller ifall du har brustit i din tillsynsplikt. När skolan riktar ett skadeståndskrav är det (rättsligt sett) mot barnet direkt, vilket i praktiken ändå innebär att föräldrarna i slutändan är de som betalar. Det finns inga direkt hinder mot att skolan kräver att hela beloppet för iPad:en ska betalas, men man får då också tänka på skälighetsbedömningen som ska göras enligt 2 kap. 4 § SkL eftersom barnet är under 18 år. Hur stort belopp det slutligen kommer bli att betala är något som jag hade behövt mer information om för att kunna komma fram till ett närmare svar.

Om du känner dig osäker på hur du kan gå vidare med din fråga rekommenderar jag dig att du bokar tid med en av våra duktiga jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/boka

Hoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan.

Med vänliga hälsningar,

Adam Rajab
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare (217)
2021-10-31 Skadestånd av en vårdnadshavare
2021-10-28 Förälders skadeståndsansvar
2021-09-09 Vårdnadshavares skadeståndsansvar för skada som barn orsakat i skolan
2021-08-29 Kan ett ungt barn bli skadeståndsansvarig vid en olyckshändelse?

Alla besvarade frågor (97339)