Hur långt sträcker sig hittegodslagen?

2021-11-28 i Övriga brott
FRÅGA
HejOm man hittar ett föremål och lämnar in det till Polisen så tillfaller det ju upphittaren efter en viss tidHur är det med föremål som kan innehålla privat information eller ge tillgång till privat egendomVad säger lagen om hittegods angående nycklar, datorer, mobiltelefoner osv
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår din fråga undrar du vad det innebär att hitta föremål som antingen innehåller känslig information eller kan ge tillgång till privat egendom. I det följande kommer jag först kort beröra regleringen kring hittegods för att därefter söka besvara din fråga.

Relevanta lagrum hittar vi in hittegodslagen,

Hittegods

Om en person hittar något som inte tillhör denne, och ägaren inte går att finna i närheten, föreligger en skyldighet för hittaren att lämna underrätta Polismyndigheten eller ägaren själv (1 § hittegodslagen). Den som inte fullgör skyldigheten kan straffas enligt vanliga straffbestämmelser i bl a brottsbalken (5 § hittegodslagen). Vad som är utmärkande för hittegodsreglerna är att de gör avsteg från brott som är hänförliga till ett olovligt tagande. Exempelvis innebär inte tagandet av hittegods att personen i fråga har gjort sig skyldig till stöld, olovligt förfogande eller fyndförseelse. Detta förutsätter givetvis som sagt dels att det är uppenbart att ägaren har lämnat saken på platsen, dels att antingen polis eller ägaren underrättas.

Särskilda föremål

Tillämpningen av de ovan nämnda reglerna förändras inte av att föremålet som hittas innehåller känslig information eller ger tillgång till privat egendom. Vad som är viktigt att poängtera är emellertid att hittegodslagen enbart ger rätt för hittaren att ta objektet i fråga för att därefter få kontakt med antingen polis eller ägaren. Det innebär att ingen form av uttnytjande av egendomen omfattas av lagen. Inte heller ger lagen rätt för hittaren att ta del av egendomens innehåll. I stället kommer en eventuell sådan situation att bedömas enligt vanliga straffrättsliga bestämmelser. Att utnyttja en funnen nyckel åt att gå in i någons bostad bedöms med andra ord på samma sätt som om personen fått/tagit nyckeln på annat sätt, och utgör hemfridsbrott (alternativt olaga intrång vid annat än bostad). På vilket sätt nyckeln har erhållits är inte direkt relevant, utan snarare huruvida personen hade rätt att gå in eller inte. Motsvarande gäller för andra typer av brott, t ex olaga integritetsintrång. Att ta del av informationen behöver nödvändigtvis inte utgöra ett brott. Däremot om innehållet sprids till andra personer kan brott vara begånget. Regler om hittgods reglerar alltså enbart situationen när en person hittar ett övergivet objekt, och vilka skyldigheter som aktualiseras för hittaren.

Hoppas du fick svar på din fråga. Du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du har fler frågor!

Vänligen,

Marc Linderoth
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (1045)
2022-01-15 Filma på grannens tomt
2022-01-14 Får man importera och sälja SARMs i forskningssyfte?
2022-01-13 Är de tillåtet att ha sex med djur?
2022-01-11 Vad kan en domare som medvetet fattar olagliga beslut dömas för?

Alla besvarade frågor (98564)