Hur mycket ärver halvsyskons barn?

2020-05-14 i Arvsordning
FRÅGA
Hur mycket ärver halvsyskons barn?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till ärvdabalken (ÄB).

Den legala arvsordningen

Vem som har arvsrätt inom svensk rätt delas upp i tre arvsklasser. I första arvsklassen ingår den avlidnes bröstarvingar, alltså dennes barn (2 kap. 1 § ÄB). Bröstarvingarna har rätt att ärva i första hand. Om den avlidne inte har några barn går man vidare till den andra arvsklassen. I denna ingår den avlidnes föräldrar, syskon och syskonbarn (2 kap. 2 § ÄB). Om det inte finns några arvingar i den andra arvsklassen går man vidare till den tredje. I denna ingår den avlidnes mor- och farföräldrar samt deras barn (2 kap. 3 § ÄB).

Huvudregeln är alltså att den avlidnes barn ärver. Om den avlidne har barn kommer ingen i de andra arvsklasserna ha arvsrätt, utan barnen ärver slutgiltigt all egendom. Det finns även regler för en efterlevande makes arvsrätt, men eftersom din fråga inte berör det kommer jag inte gå djupare in på det. I mitt fortsatta svar utgår jag ifrån att den avlidne inte är gift och inte har några barn. Om situationen ser annorlunda ut är du välkommen att ställa en ny fråga!

Arvsrätten i den andra arvsklassen

Om den avlidne inte har några barn går arvet vidare till den andra arvsklassen. Där är det i första hand den avlidnes föräldrar som ska ärva, och dela lika på arvet. Här delas alltså arvet upp i två lika stora delar. Om båda föräldrarna lever kommer de slutgiltigt få hälften var.

Om den ena föräldern är avliden, men den andra lever, kommer den levande föräldern få sin halva. Den avlidna förälderns barn, alltså den avlidnes syskon, får då dela lika på den del som den avlidne föräldern skulle fått (2 kap. 2 § andra stycket ÄB). Denna rätt att träda i sin förälders ställe och ärva det föräldern skulle ärvt kallas för istadarätten. Om den avlidne har halvsyskon har de samma rätt att träda i en gemensam förälders ställe som helsyskon (2 kap. 2 § tredje stycket ÄB). Om båda föräldrarna är avlidna och den avlidne bara hade halvsyskon får de dela lika på hela arvet.

Om båda föräldrarna är avlidna ärver deras barn, alltså den avlidnes syskon, i enlighet med istadarätten. Arvet ses då fortfarande som delat i två delar, så att den ena förälderns barn delar lika på ena hälften, och den andra förälderns barn på andra hälften. Om den avlidne bara hade helsyskon eller bara halvsyskon blir resultatet detsamma som om arvet direkt delats lika mellan syskonen. Om den avlidne däremot hade både helsyskon och halvsyskon ser uppdelningen annorlunda ut, eftersom helsyskonen kan träda i båda föräldrarnas ställe, men halvsyskonen kan bara träda i den gemensamma förälderns ställe.

I enlighet med istadarätten får syskons barn träda i syskonens ställe om syskonen är avlidna. Denna rätt gäller både helsyskon och halvsyskons barn. Det fungerar på samma sätt som när syskonen träder i en avliden förälders ställe.

Ett exempel

För att försöka tydliggöra lite har jag tagit fram ett exempel. A är vår huvudperson, vars arv ska fördelas. A lämnade efter sig 100 kr. Båda A:s föräldrar är avlidna. A hade två helsyskon, B och C, och två halvsyskon, D och E. Både D och E har A:s mamma som gemensam förälder. D är dock avliden, men har fyra barn, F, G, H och J.

De som skulle fått ärva först är A:s föräldrar. De skulle fått 50 kr var. Eftersom de båda är avlidna kommer deras barn träda i deras ställe. A:s mamma har fyra barn, B, C, D och E. De ska då få ¼ av 50 kr var, alltså 12,5 kr. Eftersom D är avliden kan dennes barn träda i dennes ställe, och får då ¼ var av det D skulle fått, alltså 3,125 kr var.

A:s pappa som också är avliden har två barn, B och C, som kan träda i hans ställe. De får då hälften var av 50 kr, alltså 25 kr.

Fördelningen i detta fall ser alltså ut som följande:

B och C: 37,5 kr var

E: 12,5 kr

F, G, H och J: 3,125 kr var

Slutsats

Hur mycket halvsyskons barn kan ärva beror alltså helt och hållet på vilka andra släktingar som finns i livet, samt självklart hur mycket den avlidne lämnar efter sig. Om du vill ha ett svar som utgår mer från din specifika situation får du gärna ställa en till fråga.

Emma Johannesson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1639)
2021-07-29 Betydelsen av adoption vid arv
2021-07-28 Min son har avlidit, vem ärver honom?
2021-07-28 Den legala arvsrätten.
2021-07-21 Vilka har rätt till arv efter en ogift person?

Alla besvarade frågor (94383)