Hur mycket ska särkullbarn ärva?

2021-06-08 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej. Jag o min man har 5 milj. Min man har särkullbarn, 3 barn. Hur mycket skall de ärva?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arvsrätt regleras i ärvdabalken, vilken kommer användas för att besvara din fråga.

Särkullbarn har samma arvsrätt som gemensamma barn, men med skillnaden att de har rätt att få ut sitt arv vid förälderns död, även om styvföräldern fortfarande är vid livet (3 kap. 1 § ärvdabalken). Skulle barnens far avlida före er så kan de alltså få ut sitt arv direkt efter bodelningen. Vid bodelningen läggs makarnas giftorättsgods samman och delas i två (11 kap. 3 § äktenskapsbalken). Med giftorättsgods menas all egendom som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). Skulle barnens far avlida först kommer alltså värdet av ert giftorättsgods delas i två och så ärver särkullbarnen den del som annars hade tillhört deras far, detta är deras laglott (7 kap. 1 § ärvdabalken). När efterlevande make sedan avlider kan särkullbarnen få ett s.k. efterarv vilket är det som finns kvar efter barnens förälder när efterlevande make gått bort.

Särkullbarn kan dock välja att avstå arv till förmån för efterlevande make, vilket innebär att barnen får ut sin del av arvet när den efterlevande maken avlider (3 kap. 9 § ärvdabalken) och summan kan då ha ökat eller minskat i värde.

Om vi för frågan säger att de 5 miljonerna som vi har nu är erat giftorättsgods kommer detta först delas lika mellan er, alltså 2,5 miljoner vardera. Sedan kommer de tre särkullbarnen ha rätt till en tredjedel vardera av de 2,5 miljonerna som deras far fått via bodelningen vid hans bortgång, alltså ca 833 333 kr. Vidare kan de få ytterligare en summa vid efterlevande makes bortgång om det finns egendom kvar, det s.k. efterarvet. Detta är dock under förutsättning att ingen av barnen avstår sitt arv till förmån för dig.

Har du ytterligare frågor är du välkommen att återkomma till oss på Lawline!
Linn Gustafsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?