Hur övergår äganderätten till en hund?

2021-07-20 i Avtal
FRÅGA
Hej! Det är så här att jag har en killkompis som tog över hans kompis hund då hon inte kunde ha kvar den. Dom båda skriver papper sinsimellan och skriver på med sin namnteckning. Nu i efterhand ångrar tjejkompisen till min killkompis och kräver att han ska lämna tillbaka hunden trots att dom har skrivit ett kontrakt mellan dom. Min killkompis vill inte lämna tillbaka hunden då det är hans. Hon har även hotat med att polisanmäla honom om han inte lämnar tillbaka hunden. Vad är det som gäller? Måste han lämna tillbaka hunden ändå trots att dom har skrivit avtal mellan dom? Är inte det ett kontraktsbrott hon då gör? Vad bör min killkompis göra?Vore tacksam för svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga reglerar främst köprätt, mer specifikt köplagen då det är två privatpersoner som har genomfört ett köp däremellan. Köplagen har regler som gäller mellan två avtalsparter, men lagen gäller endast i den utsträckning som frågan inte regleras av parternas köpeavtal. Eftersom du inte detaljerat hur köpeavtalet som din kompis ingick ser ut, så tänker jag framöver utgå från relevanta bestämmelser i köplagen.

Jag tänker redogöra för vem som troligen skulle bedömas äga hunden vid detta ögonblick och vad det har för konsekvenser för din kompis.

Vem äger hunden?

Rent juridiskt sett så ser lagen på hundar som egendom som man kan äga, även fast hundar givetvis är levande ting. Vid bestämmande av vem som äger hunden så är utgångspunkten att det är personen som ingått som medpart i köpet som är ägaren. I din kompis fall framgår det att han har skrivit under ett köpeavtal med sin vän, vilket borde medföra att han anses vara hundens ägare.

Något annat som ytterligare kan tala för att din kompis är ägare, är huruvida det är han som står på ägarbeviset för hunden. Detta innebär att köparen (din kompis) ska ha ägarregistrerat sin hund hos SKK (Svenska Kennelklubben) och/eller Jordbruksverket. Ägarbeviset är, liksom köpeavtalet, viktigt för att bevisa ägarskap av hunden, då hundregistret som finns hos Jordbruksverket får användas för att fastställa vem ägaren till hunden är (5 § lagen om tillsyn över hundar och katter).

Eftersom din kompis har kvar ett köpeavtal som bevisar att köpet av hunden har skett borde detta tala starkt för att ett köp av hunden har skett (och därmed att äganderätten övergått till din kompis). Ett ägarbevis från SKK och/eller Jordbruksverket borde också tala för denna riktning. Sammantaget anser jag att detta talar för att din kompis har fullbordat köpet av hunden och att det finns bevis för detta.

Finns det fortfarande en möjlighet för den före detta ägaren att återkräva hunden?

Jag ser på situationen som att köpet av hunden redan är fullbordad; hunden har övergått till din kompis och säljaren har erhållit betalning. Då finns det ingen möjlighet för säljaren enligt köplagen att återkräva "varan" (hunden).

Såvida inte säljaren har skrivit in en klausul i köpeavtalet om rätten att återta hunden efter köpets fullbordande, så är det alltså din kompis som är hundens rättmätiga ägare.

Däremot skulle vi närma oss mer av en gråzon om det är så att den före detta ägaren fortfarande är inskriven som ägare i hundregistret som jag påpekade ovan. För enkelhetens skull utgår jag från att din kompis redan har ansökt om ändring av ägarskapet i hundregistret.

Slutsats:

Jag anser att äganderätten av hunden har övergått till din vän när köpet fullbordades (han fick hunden, säljaren fick betalningen). Förutsatt att det finns bevis på att denna transaktion har skett (exempelvis köpeavtalet, samt ägarbevis enligt SKK och/eller Jordbruksverket) så bör inte den före detta ägaren ha någon reell möjlighet att påbörja en rättsprocess och få sin talan bifallen ("vinna") av allmän domstol.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Victoria Andersson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1565)
2021-11-30 Betala vid missad vaccinationstid
2021-11-29 Blir ett kontrakt ogiltigt om man endast skriver ett av sina två efternamn?
2021-11-28 Eventuellt avtalsbrott
2021-11-22 Tolkning av uppsägningsklausul

Alla besvarade frågor (97596)