Hur söker man asyl i Sverige?

2021-07-25 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej, kan man bli nekad att söka asyl om man varken har inreseförbud eller inte har lämnat fingeravtryck i något annat land. Min fråga är alltså kan man bli nekad direkt när man ansöker på plats?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar kommer jag att tillämpa utlänningslagen (UtlL) och redogöra för hur man söker asyl i Sverige och även redogöra för hur en person kan nekas asyl.

Hur söker man asyl i Sverige?

Asyl betyder fristad och innebär att en person söker skydd i ett annat land än sitt hemland. Asyl söker man direkt på plats i Sverige (1 kap 3 § och 1 kap 12 § UtlL).

Rätten att söka asyl tillhöt de personer som har välgrundade skäl att vara rädd för förföljelse på grund av

- ras

- nationalitet

- religiös eller politisk uppfattning

- kön

- sexuell läggning eller

- tillhörighet till viss samhällsgrupp ( jfr. 1 kap 3 § och 1 kap 12 § UtlL).

Om någon av av dessa uppställda kriterier är uppfyllda har man rätt att söka asyl. I asylmål är principen om non-refoulment viktig och den innebär att en stat aldrig kan återsända en person till ett land där personen riskerar att dö, torteras eller riskerar omänsklig behandling. En stat kan inte heller skicka en person till ett land som sedan ska skicka personen till ett land där denne riskerar omänsklig behandling.

Enligt utlänningslagen är asyl ett uppehållstillstånd som beviljas en utlänning därför att hen är:

1. Flykting (4 kap 1 § UtlL)

2. Alternativ skyddsbehövande (4 kap 2 § UtlL)

3. Övrigt skyddsbehövande (4 kap 2a § UtlL)

Jag vill poängtera att statusen som övrigt skyddsbehövande inte tillämpas just nu på grund av den tillfälliga begränsningslagen (BegrL).

Detta innebär att om du uppfyller någon av förföljelsegrunderna och anses vara en flykting eller alternativ skyddsbehövande så ska asyl beviljas.

Vilka undantag från rätten till skydd finns det?

Vissa personer är exkluderande från att betraktas som flyktingar eller skyddsbehövande, trots att rekvisiten för att betraktas som skyddsbehövande är uppfyllda. Dessa exklusionsgrunder kan vara allvarliga brott som

- brott mott freden

- krigsförbrytelser

- brott mott mänskligheten med mera.

Personer som har begått grova brott som ovan nämnt kommer inte att beviljas asyl i Sverige.

Sammanfattning och vägledning

Om personen uppfyller kraven som har redogjorts ovan så kommer denna ha rätt till asyl i Sverige. Om personen däremot har begått grova brott kommer personen inte att ha rätt till asyl. Eftersom asyl sökes på plats i Sverige innebär detta att det måste göras en bedömning innan det kan tas ett beslut om personen i fråga har ett skyddsbehov eller inte. Om personen har ett skyddsbehov och om inga exklusionsgrunder är uppfyllda kommer denna att få stanna kvar. För att nekas asyl ska man alltså inte uppfylla skyddsgrunderna eller så ska man ha begått grova brott.

Om du behöver mer rådgivning rekommenderar jag dig att ta kontakt med vår byrå.

Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du såklart välkommen att ställa en ny!

Med vänliga hälsningar,

Jasmin Öykü Özdemir
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1224)
2021-09-20 Försörjningskrav och uppehållstillstånd pga. anknytning
2021-09-10 Kan man få medborgarskap när man dömts till böter?
2021-09-07 Vad händer om ett barn hinner fylla 18 år under asylprocessen?
2021-09-06 Hur ska "skyndsamt" tolkas i 16 kan 4 § utlänningslagen?

Alla besvarade frågor (95731)