Vem har rätt till uppehållstillstånd på grund av anknytning?

2020-08-07 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej Min kille har fått avslag från migrationverket och lämnat en överklagan just nu väntar han på beslut från domstolen. han arbetar fortfarande och betalar skatt, har tagit lån och håller på att betala av dem. Kan han ansöka om uppehållstillsånd att bo sambo med någon i Sverige? Det är väldigt svårt att han ansöker från sitt hemland då kommer han förlora sitt jobb här och sitt boende. Hoppas att det finns någon lösning till det.
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. En person som planerar att bli sambo med en person till Sverige har rätt till uppehållstillstånd på grund av anknytningsinvandring. Detta framgår av 5 kap. 3 § utlänningslagen. Du som sambo kommer att betraktas som anknytningsperson, då det är dig din sambo hävdar att han har anknytning till i Sverige. Som anknytningsperson måste du uppfylla ett försörjningskrav som innebär att du måste ha en inkomst som efter skatt täcker den faktiska boendekostnaden och utöver detta uppgår till minst 8 264 kronor. Utöver detta behöver du ha en bostad av tillräcklig storlek och standard för dig och din sambo. För att den ska vara tillräckligt stor och av tillräcklig standard krävs att bostaden har minst ett rum och antingen ett kök eller en kokvrå. En ansökan ska skickas in från utlandet Utgångspunkten är att en ansökan ska skickas från utlandet. Uppehållstillståndet ska även vara klart innan personen reser in i Sverige. Från detta finns dock ett par undantag. Ett av dessa är om en person har ett arbetstillstånd. Ett annat är om en person har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av asyl, synnerligen ömmande omständigheter, eller verkställighetshinder. Mer om vilka villkor som måste vara uppfyllda för att ett undantag ska vara möjligt går att läsa på Migrationsverket. Vänliga hälsningar,

Påverkar ordningsbot möjligheter till jobb och svenskt medborgarskap?

2020-07-29 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej! För två dagar sedan råkade jag köra bil i en väg som är förbjudet att i köra i med fordonet. Med tanken på att det fanns skylt som visar detta vilket jag märkte inte när jag körde. Jag blev stopad av polisen och fick Ordningsbot på 1000 och har 30 dagar att betala den. Jag ska snart ansöka om svenska medborgare och min fråga är påverkar den min ansökan? Jag kommer abslout att betala den men jag är lite orolig eftersom detta räknas som ett brott. Och påverkar detta mig om jag ska ansöka om ett nytt jobb ifall du frågar efter belastningsregistret?
Erika Redelius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En ordningsbot utfärdad av polis registreras i belastningsregistret (3 § lag om belastningsregister). Uppgiften försvinner efter 5 år, och då kommer ingen att kunna se att du är dömd för brottet (17 § 9 punkten lag om belastningsregister).Krav för medborgarskapFör att få ett svenskt medborgarskap måste du uppfylla vissa krav. Dessa går att hitta på Migrationsverkets hemsida. Det krav du kan få problem med på grund av din ordningsbot är kravet på att ha levt ett skötsamt liv i Sverige. Vid prövning av det här kravet hämtas information in från bland andra polisen. Eftersom du dömdes till ordningsbot så bör inte någon karenstid (tid du måste vänta innan du får ansöka om svenskt medborgarskap) gälla för dig vid ansökan. Personligen tror jag, om du i övrigt uppfyller kraven på att ha levt ett skötsamt liv i Sverige, att domen inte kommer att hindra dig från att få svenskt medborgarskap. Bedömningen görs dock av Migrationsverket, och det går tyvärr inte att säga säkert hur de kommer ta ställning till domen. De kommer att göra en helhetsbedömning av din situation.Påverkar domen framtida jobbsökande?Vissa arbetsgivare kan kräva utdrag ur belastningsregistret vid anställning (9 § 2 st. lag om belastningsregister). Detta innebär dock inte att de kan se samtliga uppgifter i ditt belastningsregister (21-22 §§ förordning om belastningsregister). Om du till exempel söker jobb inom skola så kommer det utdraget du lämnar in inte att visa att du blivit dömd för brottet i fråga. Jag bedömer att du inte bör få några problem med att söka nytt jobb med den domen du har, eftersom den inte gäller ett särskilt allvarligt brott.Hoppas att du fick svar på din fråga! Har du ytterligare frågor eller oklarheter är du välkommen att höra av dig till oss igen.Vänligen,

​Kan man få svenskt medborgarskap och pass om man dömts för rattfylleri?

2020-07-17 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej.. Den 1 juni 2020 jag körde en bil med alkohol påverkas och hade 0.44 promille så för normalfallet mitt körkort är återkallas för 1 år och har fick 120 dagsböter. Om 2 månader fyller jag kraven att änsöka om svensk medborgarskap så hade bott i Sverige i 5 år. Mitt fråga är kan jag änsök om svensk pass om 2 månader eller inte?
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline! Kan man få svenskt medborgarskap och pass om man dömts för rattfylleri?För att bli svensk medborgare ska du ha skött dig under tiden i Sverige. Detta görs genom att Migrationsverket begär in uppgifter från andra myndigheter för att kontrollera om du har skulder eller har begått brott i Sverige. Om du har begått ett brott så kan du bli svensk medborgare efter en så kallad karenstid. Det innebär att du måste vänta en tid innan du kan bli svensk medborgare. Karenstiden räknas från brottet. Det framgår av din fråga att du dömts till 120 dagsböter. Det innebär att din karenstid blir ungefär 3,5 år enligt Migrationsverkets hemsida. Du måste alltså vänta denna tiden innan du kan ansöka om svenskt medborgarskap vilket är ett krav för att du ska få ett svenskt pass. Du kan läsa mer om vad som gäller kring din karenstid här. Hoppas du fått svar på din fråga!

Kan man få uppehållstillstånd på grund av anknytning även om ens partner inte är bosatt i Sverige?

2020-07-09 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej, jag ar svensk medborgare som har bott I USA I 30 ar. Har funderat pa att flytta hem inom ett par ar. Kommer att vilja ta frugan med mig forstas. Vi har bostad och total pension $5000.00/manad. och runt $150.000 sparat. Kan hon folja med och soka uppehallstillstand I Sverige. VanligenThomas P Kjellman
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Din fru har rätt till uppehållstillstånd En person kan tilldelas uppehållstillstånd i Sverige på grund av att denna person är maka till en person som är bosatt i Sverige, enligt 5 kap. 3 § första punkten utlänningslagen. Då du inte längre är bosatt i Sverige kräver Migrationsverket att du visar på en tydlig avsikt att bosätta dig i Sverige för att din fru ska kunna hänvisa till dig som anknytningsperson, alltså den person som gör det möjligt för henne att få ett uppehållstillstånd i Sverige. Denna avsikt kan komma till uttryck på olika vis, bland annat genom att du införskaffar en bostad för åretruntbruk. Vad krävs för att din frus ansökan ska accepteras? När någon ansöker om uppehållstillstånd på grund av anknytning finns ett försörjningskrav som framgår av 9 § lag om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Detta innebär att du som anknytningsperson ska kunna försörja både dig själv och din fru. Rent konkret innebär detta att du ska ha en inkomst som innebär att du efter skatt och din faktiska boendekostnad har minst 8 264 kr över. Din inkomst kan bestå i både lön från arbete och inkomstgrundad pension, men du kan även hänvisa till en förmögenhet, exempelvis en ihopsparad summa, som ni kan leva på i minst två år. Utöver detta ska du ha en bostad av tillräckligt stor storlek och standard att bo i. För två sammanboende makar krävs att bostaden har kök eller kokvrå. Bostaden ska dessutom kunna användas från den dag din fru kommer till Sverige. Avslutningsvis ska även sägas att en ansökan ska göras innan din fru kommer till Sverige. Mer information om du hur du bör gå tillväga finns på Migrationsverkets hemsida. Vänliga hälsningar,

Hur långtgående utredningsskyldighet har migrationsdomstolen?

2020-07-31 i Migrationsrätt
FRÅGA |Det här är en kanske knepig fråga. Men hur stor utredningsskyldighet har en domstol gällande en överklagan? Det här handlar om Migrationsdomstolen. Är de t.ex. skyldiga att noggrant gå igenom alla inlämnade handlingar? Hälsningar
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Utredningsskyldigheten hos en förvaltningsdomstol regleras i 8 § förvaltningsprocesslagen (FPL), där det framgår att rätten ska se till att målet blir så utrett som dess beskaffenhet kräver. Även om FPL är en lag som är subsidiär till andra lagar, (se 2 § FPL), framgår det av 16 kap. 1 § utlänningslagen att dess bestämmelser ska tillämpas i migrationsdomstolen. Hur långgående utredningsskyldigheten är beror på ett flertal faktorer, såsom ärendets karaktär, vem som har tagit initiativ till ärendet, allmänintresset i ärendet och vilka förutsättningar parterna kan anses ha att föra sin talan. Även styrkeförmågan hos parterna samt partsställning kan spela roll.Som synes är det i högsta grad en bedömning som kan variera från fall till fall. När det gäller asylmål framgår det emellertid av praxis att domstolen har en långtgående utredningsskyldighet (se till exempel MIG 2006:1). Detta eftersom det är mål av skyddskaraktär och på grund av svårigheterna för den asylsökande att göra sina påståenden sannolika. Att observera är dock att trots domstolens långtgående utredningsskyldighet är det den asylsökande som har bevisbördan för att förutsättningarna för att erhålla uppehållstillstånd är uppfyllda.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Vad gäller för min blivande make som är EU-medborgare?

2020-07-26 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej! Jag är en svensk tjej, bor i sverige och ska gifta mig med min rumänska fästman. Vi träffades i juli 2019. Han kom till Sverige i december 2019 och har bott hos mig sen dess. Han fick en c/o adress hos mig i mars 2020. Han är arbetssökande och än så länge försörjer jag honom. Han har då uppehållsrätt? Han försöker även gå en SFI kurs men vår hemkommun nekar honom då han inte är folkbokförd. Eftersom vi gifter oss.. kan han söka uppehållstillstånd som make, anhörig? Vad kan han göra för att fortare få ett svenskt personnr så att han kan skaffa bankkonto osv? Vad krävs mer för att han ska ha rätt att studera , läsa svenska ? Studiestöd? Hur länge måste han ha arbetat i sverige för att ha rätt till sociala förmåner , så som föräldrapeng osv?Tacksam för svar
Nathalie Ottosson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Uppehållsrätt En person som är medborgare i ett annat EU-land (vilket Rumänien är) kan ha egen uppehållsrätt om hen arbetar, söker arbete, studerar eller kan försörja sig genom egna tillgångar. En EU-medborgare kan även ha uppehållsrätt genom att en familjemedlem har uppehållsrätt. Eftersom du som sambo och blivande maka har svenskt medborgarskap har din partner och blivande make uppehållsrätt i Sverige. (artikel 7 Direktiv 2004/38/EC). Permanent uppehållsrätt inträder om någon av ovanstående situationer förelegat under fem år (artikel 16 Direktiv 2004/38/EC) . Man behöver inte ansöka om uppehållsrätt utan uppfylls något av kriterierna har man det "automatiskt". Uppehållstillstånd Uppehållstillstånd måste man ansöka om och få beviljat till skillnad från uppehållsrätt. För att uppehållstillstånd ska beviljas för en partner måste den som redan bor i Sverige kunna försörja den andre och ha en bostad som är tillräckligt stor för båda att bo i. Din partner kan ansöka om uppehållstillstånd genom anknytning nu i och med att ni har för avsikt att ingå äktenskap (5 kap. 3a § utlänningslagen) eller sen när ni är gifta (5 kap. 3 § utlänningslagen). Om ansökan kommer in innan ni gift er kommer en bedömning göras av seriositeten av ert förhållande. Huvudregeln för uppehållstillstånd genom anknytning är dock att man ska ha ansökt och fått det beviljat innan man kommer till Sverige. Din partner verkar redan bo i Sverige och då kan ett undantag aktualiseras: nämligen att han redan har en stark anknytning till dig här i Sverige och att det då blir lite orimligt att han ska behöva åka till Rumänien för att ansöka (5 kap. 18 § andra stycken punkt 5 utlänningslagen). Det är dock en bedömning som migrationsverket gör och om de inte anser att ni omfattas av undantaget kan din partner behöva åka till Rumänien och göra en ny ansökan därifrån. Svenskt personnummer Om man planerar att bo längre än ett år i Sverige ska man folkbokföra sig här, och då får man även ett svenskt personnummer. För att anmäla att man flyttat till Sverige ska man göra ett personligt besök hos ett av Skatteverkets servicekontor. Alla i en familj som flyttar till Sverige ska följa med, så om din partner till exempel har några barn från tidigare relationer som ska bo med er ska de också vara med. (Skatteverket)Studier i Sverige EU-medborgare kan studera på universitet eller högskola i Sverige. EU-medborgare behöver inte betala någon ansökningsavgift eller studieavgift vid svenska universitets- eller högskoleutbildningar. Däremot kan de behöva skicka in dokument som styrker att de är EU-medborgare i samband med ansökan. (Antagning.se) Om er hemkommun kräver att man är folkbokförd för att få läsa SFI får din partner ansöka om folkbokföring hos skatteverket. Man kan som EU-medborgare ha rätt till studiestöd från CSN. Det finns även här olika grunder, men för din partner blir det på grunden att han har anknytning till dig som bor och arbetar här. För att få självständig rätt till studiestöd krävs att man fått permanent uppehållstillstånd eller har bott och arbetat i Sverige i minst 2 år (CSN).Sociala förmåner Det finns olika regler för olika sociala förmåner. Vid många förmåner uppstår frågan vilket land som ska stå för en förmån om man är medborgare i ett land men bor i ett annat. Hos Europeiska kommissionen kan man läsa mer om förmåner i Sverige och vilka rättigheter man har som EU-medborgare från ett annat medlemsland. Försäkringskassan har hand om föräldrapenning och bedömer om man har rätt att få ut det. Sammanfattning och råd Av den information du uppgett i din fråga låter det som att din partner har uppehållsrätt i Sverige. Han kan söka uppehållstillstånd på flera grunder, men den starkaste är troligen anknytningen till dig. Migrationsverket gör då en individuell bedömning och kan sedan avslå eller godkänna ansökan. För att få ett svenskt personnummer behöver han besöka ett av Skatteverkets servicekontor och folkbokföra sig i Sverige. Som EU-medborgare kan han ansöka till universitets- och högskoleutbildningar i Sverige och om han uppfyller vissa krav kan han också ha rätt till studiestöd från CSN. Om han har rätt till sociala förmåner går inte att svara rakt av på, utan det kan skilja sig åt beroende på vilken förmån det handlar om. Individuella bedömningar görs av berörda myndigheter.Migrationsrätt kan upplevas som lite klurigt med många olika blanketter och alternativa grunder att ansöka på. Vill du ha mer personlig hjälp kan du kontakta Lawlines duktiga jurister.Med vänliga hälsningar,

What applies to me as an EU citizen in the case of free movement?

2020-07-13 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hi Lawline,I'm currently a UK citizen and plan to move to Sweden. I will be moving in with my friends who are Swedish citizens. I understand I have the right to live and work in Sweden as currently I belong to an EU country. I also know I will need to sign on to the electrical register and gain a personal number. I also know I need to have health insurance. Is there anything I should be aware of or and rules/laws I maybe don't know?I will be renting a room at my friend's place while I look for work and my own place to live. Am I entitled to any benefits whilst looking for work or studying?
Dennis Lavesson |Hello and thank you for contacting us at Lawline with your question!Free movement is one of the most fundamental elements of the EU cooperation. As part of free movement, citizens of EU countries (citizens of the Union) who meet certain conditions have an automatic right of residence, ie the right to stay in another EU-country. As a citizen of the United Kingdom, during a transitional period after Brexit, you still have the opportunity to take advantage of free movement within the EU. The transition period is valid until 31 December 2020. The free movement arises from Directive 2004/38 on the right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely within the territory of the Member States and is implemented in Swedish law through Chapter 3a Aliens Act (2005:716).In order to have a temporary right of residence, ie up to three months, nothing is required other than that the Union citizen has a national ID card or a passport. However, the right may cease if the citizen of the Union becomes an "unreasonable burden" on the host Member State's social assistance system (Art 14.1 Directive 2004/38). An alien staying more than three months in Sweden must have a residence permit unless a visa has been granted for a longer period (Chapter 2 Section 5 Aliens Act). 'Right of residence' means a right for EEA nationals and their family members to stay in Sweden for more than three months without a residence permit in accordance with what is stated in Chapter 3a (Chapter 3a Section 1 Aliens Act). An EEA national has a right of residence if he or she (1) is a worker or a self-employed person in Sweden, (2) has come to Sweden to seek work and has a real possibility of obtaining employment (2), is enrolled as a student at a recognised educational institution in Sweden and, according to an affirmation to this effect, has adequate assets to support himself or herself and family members and has comprehensive health insurance for himself or herself and family members that is valid in Sweden or (4) has adequate assets to support himself or herself and family members and has comprehensive health insurance for himself or herself and family members that is valid in Sweden (Chapter 3a Section 3 Aliens Act). The right of residence exists as along as the conditions are satisfied (Chapter 3a Section 5 Aliens Act).As an UK citizen you can still use the right to move and reside freely within the territory of the Member States within the transition period. If you wish to stay for more than three months you need to fulfill what is stated in Chapter 3a Section 1 Aliens Act. Union citizens who are deemed to have a right of residence in Sweden have the same right to social assistance as Swedish citizens. It is a consequence of the principle of equal treatment under EU law. It also means that the social services can make the same demands on these people as Swedish citizens, for example with regard to the obligation to contribute to their own livelihood according to their ability. Union citizens who have no right of residence in Sweden, for example someone who has applied here without realistic opportunities to assert themselves in the Swedish labor market and therefore, for example, have to beg for their livelihood, are generally only entitled to necessary assistance to avert an emergency. What it is, the social services must assess from case to case. In practice, this often means occasional assistance with food, accommodation and travel back to the country from which the EU or EEA citizen comes. If you plan to stay for more than three months, I recommend that you meet the requirements in Chapter 3a Section 1 Aliens Act. If something is unclear or you need further help from one of our lawyers, you are welcome to contact me by e-mail for a quote and further contact. I can be reached for the purpose at dennis.lavesson@lawline.se.Sincerely,

När kan man ansöka om uppehållstillstånd p.g.a anknytning efter avslag på ansökan om asyl?

2020-07-06 i Migrationsrätt
FRÅGA |Min sambo sökte asyl i Sverige men fick avslag och söker nu asyl i annat EU-land. Om han får uppehållstillstånd där vilka möjligheter har han då att komma tillbaka till Sverige och söka uppehållstillstånd här på anknytning som min sambo?
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vilka lagar gäller?Din fråga regleras främst i Utlänningslagen (UtL) och lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (BegränsningsL). Asyl i annat EU-landInom EU har unionsmedborgare fri rörlighet i tre månader i andra EU-länder (3a kap. 1 § UtL). Däremot har en person som inte är medborgare i ett EU-land inte denna rätt. Om din sambo får asyl i ett annat EU-land räcker det således inte för att din sambo ska få bosätta sig i Sverige. Asyl är ett uppehållstillstånd som man söker som flykting eller för att få skydd (1 kap. 3 § UtlL), jag kommer vidare behandla möjligheten för din sambo att söka uppehållstillstånd genom anknytning. Ansökan om uppehållstillståndEn ansökan om asyl förenas ofta med en avvisning från landet som gäller i 4 år (12 kap. 22 § UtlL). Din sambo måste således lämna landet men kan däremot trots avslag på asylansökan ansöka om uppehållstillstånd p.g.a anknytning i Sverige om ni planerar att bli sambos (5 kap. 3-3a § UtL). Detta måste däremot göras från det land din sambo befinner sig i efter att ha lämnat Sverige i enlighet med avvisningsbeslutet. Hade ni varit gifta eller tidigare räknats som sambo ska uppehållstillstånd beviljas, med vissa krav, men planerar ni att bli sambos anger endast lagen att uppehållstillstånd får lämnas och det är således inget krav på Migrationsverket att lämna uppehållstillstånd. Har ni däremot bott tillsammans en tid och är att anse som sambos enligt 1 § Sambolagen ska Migrationsverket bevilja uppehållstillstånd till din sambo om du uppfyller försörjnings- och boendekraven. Kraven för uppehållstillstånd p.g.a anknytningDu behöver däremot, oavsett om du är svensk medborgare eller inte, kunna försörja dig själv och din sambo för att din sambo ska kunna få uppehållstillstånd (5 kap. 3b § UtlL, 9 § BegränsningsL). Du behöver även ha en passande bostad för er att bo i (5 kap. 3 b § UtL). SammanfattningÄr din sambos avslag på asyl förenat med ett avvisningsbeslut behöver han följa beslutet om han inte väljer att överklaga beslutet. Din sambo har inte möjlighet att resa tillbaka till Sverige genom ett asyl i ett annat land då den fria rörligheten i EU endast gäller unionsmedborgare. Din sambo kan däremot ansöka om uppehållstillstånd i Sverige genom anknytning till dig då detta utgör en annan grund för uppehållstillstånd än behovet av skydd. Detta kan han göra direkt efter avslag på asylansökan. Däremot så behöver han lämna landet under denna tid i enlighet med avvisningsbeslutet i väntan på att Migrationsverket ska hantera ansökan om uppehållstillstånd p.g.a anknytning. Beviljar Migrationsverket ansökan får han återvända till Sverige. Med vänliga hälsningar,