Hur undviker man reavinstskatt om man vill ge bort en bostadsrätt i gåva?

2018-11-30 i Reavinstskatt
FRÅGA
Min mor äger en bostadsrätt som inte är betald än (lån kvar). Hon vill ge bort den till oss som gåva (tre bröder). Vad är det mest fördelaktiga att göra ur skattesynpunkt för oss så att det inte utlöser någon reavinstskatt eller liknande?/Vagge...
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Huvudregeln i svensk rätt är att gåvor är skattefria (8 kap. 2 § inkomstskattelagen). Om man tar över en bostadsrätt och dessutom tar över lånen så ses dock övertagandet av lånet som en sorts ersättning för bostadsrätten. I sådana här lägen anses gåvan uppgå till en så stor del av bostadsrätten som motsvarar skillnaden i storleken på lånet och vad bostadsrättens marknadsvärde är. Detta kallas för delningsprincipen. Ett exempel får illustrera.

Säg att en person tar emot en bostadsrätt med ett marknadsvärde 1 000 000 kronor och dessutom tar över ett lån på 250 000 kronor utan att erlägga någon annan betalning. I detta läget anses en försäljning ha ägt rum motsvarande storleken på lånet, alltså 250 000 kronor, och en gåva ha ägt rum motsvarande mellanskillnaden mellan lånet och marknadsvärdet, alltså 750 000 kronor. Konsekvensen blir att 250 000 kronor är skattepliktiga medan 750 000 kronor är skattefria som gåva.

Skulle eran mor stå kvar på lånen och överlåta hela bostadsrätten på er tre anses ni dock inte ha erlagt någon ersättning för bostadsrätten. I så fall utgör hela en gåva och är därmed skattefri. Vad som sker istället är att ni tre bröder inträder i er mors skattemässiga situation (44 kap. 21 §). Detta kallas för kontinuitetsprincipen och innebär att om ni säljer bostadsrätten i ett senare skede så beräknas vinsten utifrån vilka utgifter er mor hade för att förvärva bostadsrätten. Samma gäller om ni tar över lånen, men bara till den delen av bostadsrätten som ni tar emot som gåva.

Med vänliga hälsningar

Fick du svar på din fråga?