Hur utfärdar jag stämning, vem betalar rättegången och hur får jag mitt skadestånd om inte motparten betalar?

2021-11-25 i Övriga brott
FRÅGA
HejOm jag vill polisanmäla och göra anspråk på skadestånd av en arrangör - exempelvis en spelning eller en restaurang som ej släpper som ej släpper in mig pga min medicinska status (vilket bryter mot flera grundlagar såsom Regeringsformen kap 2, paragraf 6, diskrimineringslagen, Patientlagen kap 5, paragraf 5 och Indirekt Europakonventionen protokoll 4, artikel 2) - hur går jag till väga?1. Finns det någon blankett att fylla i eller gör man det själv och lämnar till polisen som i sin tur ger den vidare till arrangören/restaurangen? Eller lämnar jag den någon annanstans, stämningen/anspråket? 2. Får man gratis hjälp av en åklagare då om det blir rättegång. 3. Om arrangören ej betalar summan, får man det av Kronofogden då eller via sin egen hemförsäkring?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Hur stämmer jag någon?

För att stämma någon måste en stämningsansökan skickas till en tingsrätt vars upptagningsområde omfattar den ort där din motpart, företaget, har sin hemvist.

Du kan skriva en egen ansökan, alternativt fylla i en blankett som finns på Sveriges domstolars hemsida.

Här förklaras stegen ytterligare.

Diskriminering

Enligt din fråga uppfattar jag det som att du anser dig ha blivit diskriminerad. Olaga diskriminering återfinns i 16 kap. 9 § brottsbalken. Diskrimineringen du menar att du utsatts för kan eventuellt utgöra ett brott enligt 16 kap. 9 § tredje stycket brottsbalken.

Förutsatt att det rör sig om ett brott är det fråga om brottmål, i annat fall civilmål.

Kostnader?

För att ansöka om stämning behöver du betala en ansökningsavgift till tingsrätten. Hur stor avgiften är beror på värdet på det tvisten rör.

I brottmål har man inte rättegångskostnader på samma sätt som i tvistemål.

Civilmål

Att vända sig till domstol kostar pengar, den som förlorar kan bli tvungen att betala motpartens rättegångskostnader. Det kan handla om resekostnad till och från rättegången, juridiska kostnader, kostnader för mat och boende samt förlorad arbetsinkomst eller annan ekonomisk förlust.

Brottmål

Åklagarens arbete betalas av staten i form av vanlig lön. Åklagaren ska representera staten och det svenska folket mot en person som eventuellt begått en brottslig handling.

Hur får man pengarna om motparten inte betalar?

Förutsatt att det rör sig om brottmål, finns det tre olika typer av ersättning: försäkringsersättning, skadestånd och brottsskadeersättning.

Försäkringsersättning

Vanligen hemförsäkring eller olycksfallsförsäkring. I så fall kontaktar du ditt försäkringsbolag för vägledning

Skadestånd

Om personen blir dömd för brottet kan domstolen besluta att personen ska betala skadestånd till dig.

I det fall att personen inte vill eller kan betala skadeståndet kan Kronofogden hjälpa till.

Domstolen skickar då en kopia av din dom till Kronofogden om domstolen har bestämt att du ska få skadestånd. Kronofogden kommer sedan att ta kontakt med dig och fråga om du vill ha hjälp med att få ut skadeståndet från gärningspersonen. Du får en blankett som du kan fylla i och skicka tillbaka till Kronofogden som då kan försöka kräva in pengar till dig från gärningspersonen. Du kan också ladda ner blanketten från Kronofogdens webbplats.

Kronofogden ser till att du får ditt skadestånd om gärningspersonen har möjlighet att betala. I annat fall redovisar Kronofogden att gärningspersonen saknar betalningsförmåga, det vill säga inte har några pengar att betala skadeståndet. Om du inte får någon ersättning via Kronofogden kan du ansöka om brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten senast tre år från att domen inte längre kan överklagas.

Brottsskadeersättning

Du kan i vissa fall få ersättning från staten om en dömd gärningsperson inte kan betala skadeståndet och du inte har någon försäkring som ger dig full ersättning.

Du måste då polisanmäla brottet samt undersöka om det finns andra möjligheter till ersättning via någon försäkring eller genom skadestånd i första hand.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Annars är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Med vänliga hälsningar,

Josefine Ljungberg Palm
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (1045)
2022-01-15 Filma på grannens tomt
2022-01-14 Får man importera och sälja SARMs i forskningssyfte?
2022-01-13 Är de tillåtet att ha sex med djur?
2022-01-11 Vad kan en domare som medvetet fattar olagliga beslut dömas för?

Alla besvarade frågor (98564)