Hyra ut till min egna ideella förening

2021-08-23 i Avdrag
FRÅGA
Jag är ordförande i en ideell förening som stöttar en liten grupp buddhistiska munkar. Kan jag som ordförande hyra ut del av min fastighet som bostad för munkarna? Vad finns det i så fall för bestämmelser kring det? Föreningens inkomster består till 100% av frivilliga donationer.
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

De regler som främst skulle kunna aktualiseras i detta fall är troligen skatteregler.

Låt mig först slå fast att en viktig grundregel i skattelagstiftningen är att varor och tjänster ska värderas marknadsmässigt. Så länge hyran är marknadsmässig eller lägre borde det inte innebära något problem för dig att du också sitter i styrelsen i föreningen som hyr lokalen.

För dig som hyr ut finns det skatteregler som gäller bostadshus. Du nämner inte vilken typ av fastighet det rör sig om i ditt fall, men jag utgår ifrån att det rör sig om en privatbostadsfastighet och inte en näringsfastighet.

Jag kan inte se något skatterättsligt skäl till varför inte föreningen skulle kunna hyra lokal av dig i enlighet med dessa regler (42 kap. 30-32 § Inkomstskattelagen (IL)), utan att det behöver drabba dig skattemässigt. Det finns undantag, men det gäller handelsbolag och fall där du eller någon närstående till dig är anställd i föreningen (42 kap. 32 § IL). Jag uppfattar det inte som föreningen har några anställda.

Något kort kan nämnas om dessa skatteregler. Du har möjlighet att hyra ut privatbostadsfastighet till ett värde av 40 000 kr plus 20 % av uthyrningsintäkten, det vill säga 50 000 kr, skattefritt.

En annan sak är att det kan vara lite känsligt i en ideell förening att du som ordförande så att säga gynnar dig själv genom att upplåta lokal och låta föreningen hyra. För säkerhets skull kanske inte du ska vara med när beslutet tas. Du får ju ett slags jäv som det heter. Bäst vore väl om beslutet kunde tas på ett årsmöte eller medlemsmöte.

Sammanfattningsvis så ska det inte vara något problem för dig att hyra ut en del av din privatbostad enligt schablonreglerna i 42 kap. 30-32 § IL. Tänk på att hyran sätts på en nivå som är marknadsmässig eller lägre.

Om du vill försäkra dig om att det inte kommer innebära några problem för dig kan du alltid kontakta skatteverket.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Franck Olofsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avdrag (117)
2021-11-17 Kan båda sambor göra rotavdrag?
2021-09-20 Måste man vara skriven på adressen man vill göra ROT-avdrag på?
2021-09-09 Kan dödsbo få rotavdrag?
2021-08-23 Hyra ut till min egna ideella förening

Alla besvarade frågor (97437)