Jakträtt utan skriftligt avtal

2018-12-31 i Jakt
FRÅGA
Tack för trevligt och lärorikt forum.Min far avled i oktober. Jag och mina två bröder har ärvt ca 45 ha mark, därav 16 ha skog uppdelat på två enheter. Min fråga gäller hur det fungerar med jakträtten. Det har inte funnits några skriftliga avtal eller ersättningar, utan det är tjänster och gentjänster. Det är två personer som haft lov att jaga i hans skog. Min far skötte detta själv och vi barn har inte lagt oss i.Efter min fars död upplever jag att jägarna har tagit sig friheter som inte förekommit tidigare. (Jag bor själv i angränsning till ena skogen). Ingen har tagit kontakt med mig eller mina bröder efter min fars död. För två dagar sedan stod en jägare med hund utanför mitt hus och siktade mot en hjortflock. Kullinjen skar över min tomt. Jag gick ut och frågade vem han var. Han visste inget sa han och var inbjuden av jaktlaget som hade jakträtten! Jag kommer givetvis att kontakta de jag vet haft kontakt med min far och höra mig för vad de haft för avtal. Vill bara höra vad som gäller rent juridiskt. Får man fortsätta att jaga utan skriftligt avtal, om markägaren avlidit? Vad kan vi som dödsbodelägare göra? Vi ska ha förättning-bodelning 25/1, 2019, sedan dröjer det ca 6 veckor innan vi är ägare.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jakträtten är en slags nyttjanderätt, som regleras i 7 kap. 3 § jordabalken (1970:994) (här benämnd JB). Du skriver att det inte finns några skriftliga avtal eller ersättningar, utan att jakträtten var en del av ett muntligt avtal som bestod av "tjänster och gentjänster". Vid överlåtelse tillämpas bestämmelserna i 7 kap. 11-14 §§ JB. Det vanliga är att nyttjanderätten består när äganderätten övergår på en annan ägare. I det fall förvärvaren är medveten om att det finns en nyttjanderätt, i ditt fall jakträtt, består nyttjanderätten som huvudregel.

Något formkrav på att det ska finnas ett skriftligt avtal finns inte (så länge marken inte tillhör ett viltvårdsområde), men liksom vid andra avtal är det lättare att bevisa om något är och i så fall vad som är överenskommet. Jag skulle råda dig till att, som du säger, prata med rättighetshavaren för att reda ut vilka rättigheter det muntliga avtalet bestod av. Som dödsbodelägare bör ni också för säkerhets skull utreda om det trots allt det finns någon skriftlig överenskommelse och om någon nyttjanderätt finns inskriven i fastighetsregistret. Värt att komma ihåg är att fastighetsägaren – som utgångspunkt – har jakträtten på den mark som hör till fastigheten enligt 10 § jaktlagen (1987:259).

Hoppas att du fick ett någorlunda svar på din fråga och återkom gärna om du har fler funderingar!

Med vänliga hälsningar,

Caroline Hallén Lindqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Jakt (25)
2020-06-23 Uppsägning av upplåtelse av jakträtt
2020-05-17 Vem har bevisbördan för muntlig gåva av fastighet med tillhörande jakträtt?
2020-04-22 Möjlighet att förbjuda jakt på egen mark
2020-04-07 Begränsning av fiskekort till lokalt bosatta

Alla besvarade frågor (81726)