​Kan den efterlevande makan bo kvar i bostadsrättslägenheten som är den avlidne makens enskilda egendom?

2021-09-14 i Enskild egendom
FRÅGA
Vi var gifta i 25 år med 2 gemensamma barn, skilde oss och mitt ex flyttade ut och skaffade sig en bostadsrätt på annat håll. Vi flyttade ihop igen o gifte om oss 2 år senare, boendes i hans lägenhet och skrev ett äktenskapsförord om att lägenheten var hans. Vad händer om min man nu efter 25 år till dör? Min man står ensam för lägenheten. Ärver jag lägenheten och kan bo kvar där och våra gemensamma barn ärver allt när jag gått bort? Eller ärver barnen lägenheten och jag får flytta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar kommer jag gå igenom vad som gäller när en av makarna avlider och om den efterlevande har någon möjlighet att bo kvar i bostadsrättslägenheten. Jag antar att du och din man är gifta och tillämpar därför äktenskapsbalken (ÄktB) och ärvdabalken (ÄB). Jag utgår från att det inte finns några särkullbarn (barn från tidigare äktenskap).

Kan den efterlevande makan bo kvar i bostadslägenheten som är den avlidne makens enskilda egendom?

När en av makarna inom ett äktenskap avlider måste det först ske en bodelning. Det innebär att din och din mans egendom ska delas mellan er båda (9 kap. 1 § ÄktB). Den egendomen som ska delas är giftorättsgodset. Med giftorättsgods avses all egendom som som inte är enskild egendom (10 kap. 1 § och 7 kap 1 § ÄktB). Eftersom ni har skrivit ett äktenskapsförord som fastslår att bostaden är din mans enskilda egendom, kommer den inte ingå i bodelningen alls utan den kommer vara en del av din mans kvarlåtenskap.

När den avlidne är gift så ska dennes kvarlåtenskap som huvudregel tillfalla den efterlevande maken (3 kap. 1 § ÄB). Arvsrätten för de gemensamma barnen tillkommer dem efter det att båda föräldrarna avlidit. Din mans del av giftorättsgodset och hans eventuella enskilda egendom kommer utgöra hans kvarlåtenskap vid hans dödsfall. Detta arvet kommer tillfalla din mans arvingar. Du skriver att ni har två gemensamma barn. Detta innebär att de kommer att ärva sin pappa, om det inte finns ett testamente som säger något annat.

Om din man skulle avlida så skulle det först göras en bodelning och lägenheten som är enskild egendom skulle inte vara med i den. Detta innebär att era barn kommer att ärva sin pappa och då kan du inte bo kvar i bostaden. Det som skulle kunna göras är att skriva ett nytt äktenskapsförord där bostadsrätten blir giftorättsgods, för då kan du använda dig av 11 kap. 8 § ÄktB vilket hade inneburit att du hade kunnat få lägenheten på din lott vid bodelningen.

Annars kan ni även upprätta ett inbördes testamente där den efterlevande maken kan ärva all kvarlåtenskap med fri förfoganderätt och att kvarlåtenskapen när båda har avlidit kommer delas enligt lag. Detta skulle innebära att du som efterlevande maka skulle ärva all kvarlåtenskap efter din man, inklusive lägenheten. Era döttrar skulle då få ut sitt arv efter att du också avlidit.

Sammanfattning och vägledning

Som det ser ut just nu kommer era gemensamma barn ärva lägenheten och inte du som är din mans efterlevande maka. Du kommer alltså inte kunna bo kvar i lägenheten enligt lag, däremot är det någonting du kan avtala om med dina barn. Om de går med på att låta dig bo kvar i lägenheten anser jag inte att det borde vara några problem. Däremot är det viktigt att få detta nedtecknat i ett avtal. Det ni även kan göra är som sagt ovan att upprätta ett nytt äktenskapsförord eller testamente. Om du behöver hjälp med upprättandet av dessa handlingarna kan du boka en tid med vår byrå här.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du såklart välkommen att ställa en ny!

Med vänliga hälsningar,

Jasmin Öykü Özdemir
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?