​Kan den efterlevande maken/makan bo kvar i det gemensamma huset när det finns särkullbarn?

2021-09-14 i Särkullbarn
FRÅGA
Min man och jag undrar hur vi kan säkerhetsställa att jag får bo kvar i huset om han avlider före mig.Vi har inga gemensamma barn men han har en dotter sedan tidigare.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar kommer jag gå igenom vad som gäller när en av makarna avlider och om den efterlevande har någon möjlighet att bo kvar i det gemensamma huset. Jag antar att du och din man är gifta och tillämpar därför äktenskapsbalken (ÄktB) och ärvdabalken (ÄB).

Kan den efterlevande maken/makan bo kvar i det gemensamma huset när det finns särkullbarn?

När en av makarna inom ett äktenskap avlider måste det först ske en bodelning. Det innebär att din och din mans egendom ska delas mellan er båda (9 kap. 1 § ÄktB). Den egendomen som ska delas är giftorättsgodset. Med giftorättsgods avses all egendom som som inte är enskild egendom (10 kap. 1 § och 7 kap 1 § ÄktB). Detta innebär således att om bostaden som du frågar om inte är din mans enskilda egendom så är den giftorättsgods och kommer ingå i bodelningen. Det spelar ingen roll vem det är som står på huset, är det inte enskild egendom så ska det delas mellan de båda makarna.

Din mans del av giftorättsgodset och din mans eventuella enskilda egendom utgör hans kvarlåtenskap vid hans dödsfall. Denna kvarlåtenskapen är arvet och det ska fördelas mellan hans berättigade arvingar under förutsättning att ett testamente inte har upprättats och säger något annat.

Du skriver att ni inte har några gemensamma barn och att din man har ett särkullbarn (en dotter sedan tidigare). Detta innebär att din mans dotter har rätt att få ut sitt arv direkt efter sin pappas död, detta på grund av att hon är ett särkullbarn. Särkullbarnets arvsrätt går före den efterlevande makans arvsrätt (3 kap. 1 § 1 stycket ÄB). Ett särkullbarn kan däremot självmant avstå från sin omedelbara arvsrätt till förmån för den efterlevande makan (3 kap. 9 § ÄB). Om det alltså inte finns några gemensamma barn så kommer särkullbarnet att ärva hela din mans kvarlåtenskap. För att säkerställa att du kan bo kvar i det gemensamma huset så krävs det ett testamente. Även om det finns ett testamente som inskränker särkullbarnets arvsrätt så kommer barnet trots testamentet kunna begära ut sin arvslott (7 kap. 3 § ÄB).

Sammanfattning och vägledning

Särkullbarnet kommer att ärva sin pappa direkt vid hans död och detta innebär att det inte finns någon regel som fastslår att den efterlevande makan har en uttrycklig rätt att bo kvar i det gemensamma huset. Särkullbarnet kan självmant avstå från sin omedelbara arvsrätt och vänta med att ta ut det tills den efterlevande makan också har avlidit. Det ni kan göra är att upprätta ett testamente där din man skriver att hans vilja är att du ska kunna fortsätta att bo i det gemensamma huset. Däremot ska ni ha i åtanke att särkullbarnet fortfarande har rätt till sin arvslott, även om det finns ett testamente som inskränker dennes arvsrätt. Om du behöver hjälp med att upprätta ett testamente, rekommenderar jag dig att ta kontakt med vår byrå här.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du såklart välkommen att ställa en ny!

Med vänliga hälsningar,

Jasmin Öykü Özdemir
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?