Kan en make adoptera ensam?

2019-01-22 i Adoption
FRÅGA
Vad säger lagen avseende vuxenadoption där en make vill adoptera ett fosterbarn och där makan inte vill vara med juridiskt och adoptera pga att hon har särkullbarn?
SVAR

Hej och tack för att du väder dig till Lawline med din fråga!

Regler om adoption hittar vi i 4 kap. Föräldrabalken (FB).

Av 4 kap. 6 § FB framgår att huvudregeln är att makar och sambor enbart får adoptera gemensamt. Detta innebär att en make inte ensam kan adoptera utan det krävs att även den andre maken adopterar. Undantag till detta är situationer där en make avser att adoptera den andre makens barn. Det andra undantaget är situationer där den andre maken vistas på okänd ort alternativt till följd av psykisk sjukdom eller annat liknande förhållande är förhindrad att adoptera. Det är därmed inte möjligt att maken ensam adopterar fosterbarnet om inte den andre maken avser att adoptera fosterbarnet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Lovisa Wanhatalo
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (605)
2021-09-18 Om man har ensam vårdnad av barnen, måste den biologiska pappan godkänna att min sambo adopterar barnen?
2021-09-11 Kan min sambo adoptera mitt barn?
2021-08-31 Adoption av makes barn
2021-07-31 Möjligheten att adoptera eller få vårdnaden om bonusbarn

Alla besvarade frågor (96402)