Kan en make adoptera ensam?

2019-01-22 i Adoption
FRÅGA
Vad säger lagen avseende vuxenadoption där en make vill adoptera ett fosterbarn och där makan inte vill vara med juridiskt och adoptera pga att hon har särkullbarn?
SVAR

Hej och tack för att du väder dig till Lawline med din fråga!

Regler om adoption hittar vi i 4 kap. Föräldrabalken (FB).

Av 4 kap. 6 § FB framgår att huvudregeln är att makar och sambor enbart får adoptera gemensamt. Detta innebär att en make inte ensam kan adoptera utan det krävs att även den andre maken adopterar. Undantag till detta är situationer där en make avser att adoptera den andre makens barn. Det andra undantaget är situationer där den andre maken vistas på okänd ort alternativt till följd av psykisk sjukdom eller annat liknande förhållande är förhindrad att adoptera. Det är därmed inte möjligt att maken ensam adopterar fosterbarnet om inte den andre maken avser att adoptera fosterbarnet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Lovisa Wanhatalo
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (531)
2020-07-05 Vilken förälder ska jag ärva efter adoption?
2020-07-03 Hur ska man gå tillväga för att få ut handlingar om en adoption?
2020-06-30 Vad händer vid adoption av vuxen?
2020-06-29 Samtycke vid adoption av vuxna barn

Alla besvarade frågor (81855)