Kan ens barn bestämma vart det vill bo?

2021-07-14 i Barnrätt
FRÅGA
Kan en 10åring bestämma vart han ska bo?Det är så att jag har delad vårdnad om min son, som är skriven hos mig men är varannan veckan hos mig och Pappa. Sonen har nu sagt att han vill bo mer hos sin Pappa, pga att jag har en ny familj och hos Pappa är han själv. Får han bestämma, eller är det sen när han fyller 18?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Barnets vårdnadshavare har fram tills dess att barnet fyllt 18 år en såväl rättighet som skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Härvid måste vårdnadshavarna ta i beaktande principen om barnets bästa vilken säger att det avgörande för frågan om vart ett barn ska bo är med hänsyn till barnets bästa. Vid bedömningen om barnets bästa så ska vårdnadshavarna ta större hänsyn till barnets egna synpunkter och önskemål i takt med att dennes stigande ålder och utveckling (6 kap. 2 a § och 6 kap. 11 § FB).

Det innebär alltså att det är som utgångspunkt upp till dig och din sons Pappa att fatta beslut och bestämma vart din son ska bo ända fram tills dess att sonen fyllt 18 år. Dessutom är din son endast tio år vilket talar för att det är ni föräldrar emellan som avgör vart ert barn ska bo.

Med vänlig hälsning

Hemen Yazdanfar
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?