Kan ex-make vägra försäljningen av hus?

2021-01-29 i Bodelning
FRÅGA
Vi har lämnat in papper till domstol för skilsmässa. Vi har 3 barn tillsammans. Betänketid har Nu gått.. Vi äger ett hus tillsammans . Jag vill att min exmake köper ut mig från huset. Han har ingen möjlighet till det. Har sagt att jag vill att vi säljer huset då jag inte vill stå på huslån. Han vägrar att göra det. Och menar att jag inget kan göra åt saken.Vad kan jag göra och vad har jag för rätt
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du skriver att betänketiden har löpt ut men ett äktenskap anses inte formellt upplöst förrän det finns en dom om äktenskapsskillnad som har vunnit laga kraft, i enlighet med 5 kap. 6 § äktenskapsbalken (ÄktB). Jag förstår det som att ert äktenskap inte blivit formellt upplöst och att en bodelning inte skett ännu.

Huvudregeln är att en make inte får sälja makarnas gemensamma bostad utan samtycke från den andra maken (7 kap. 5 § första stycket ÄktB). Samtycket måste lämnas skriftligen, framgår det av tredje stycket i samma bestämmelse. Kravet på samtycke kvarstår tills bodelningen har genomförts. Ett undantag är om bostaden är den ena makens enskilda egendom men det är inte fallet för er eftersom du skriver att ni äger huset tillsammans. Möjligheten som du har till försäljning innan bodelningen är att ansöka till tingsrätten om tillstånd att sälja huset (7 kap. 8 § ÄktB). Domstolen väger då båda parternas argument. Om domstolen beviljar försäljningen behövs inte längre samtycke från ex-maken.

När skilsmässan har gått igenom kommer en bodelning att ske (9 kap. 1 § ÄktB). En bodelning innebär att värdet av makarnas egendom räknas samman, det görs avdrag för makarnas skulder och det som återstår delas sedan lika mellan makarna (11 kap. 1-3 §§ ÄktB). Då ni äger huset tillsammans är husets värde en del av giftorättsgodset som ni ska dela på. Eftersom det endast är din ex-make som vill behålla huset måste han lösa ut dig på något sätt. Har han inte ekonomisk möjlighet att göra detta och du inte vill behålla huset blir följden att ni behöver sälja huset som en del i bodelningen.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis krävs det alltså samtycke från din ex-make fram tills bodelningen har genomförts, om du inte skulle ansöka till tingsrätten om tillstånd för försäljning och få det beviljat. Om din ex-make inte har möjlighet att köpa ut dig från huset och du inte vill behålla huset blir följden att ni behöver sälja huset. Han kan alltså inte vägra en försäljning.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen.


Vänliga hälsningar,

Frida Fahlgren
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2828)
2021-07-20 Kan en bodelning klandras om den ena partens psykiska ohälsa utnyttjades?
2021-07-18 Hur går en bodelning till när ett samboförhållande upphör?
2021-07-18 Samtyckeskravet vid försäljning av gemensam bostad under pågående bodelning
2021-07-14 Hur beräknar man vad man ska köpa ut sin ex-partner för?

Alla besvarade frågor (94150)