Kan jag säga upp arbetstagare för att denne vill det?

FRÅGA
Hej!Låt oss säga att jag är ansvarig för personalen på min arbetsplats. En av mina vid-behovsanställda har bett mig avsluta hens anställning. Jag bad då personen skicka in ett mail om uppsägning om det är hens önskan. Personen nekade då, och menar på att hen då blir utan A-kassa.Är detta rätt? Jag ser inga skäl att säga upp personen, utan förutsätter att det är hens ansvar att avsluta anställningen om hen så önskar.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om anställningsskydd och uppsägningstid finns i lagen om anställningsskydd (LAS).

Jag utgår i mitt svar från att den anställda har en tillsvidareanställning och inte en tidsbegränsad anställning då inget annat framgår av frågan.

Uppsägning på grund av arbetsbrist eller personliga skäl

När en arbetsgivare säger upp en arbetstagare måste uppsägningen vara saklig grundad (7 § första stycket LAS). Saklig grund kan vara arbetsbrist eller personliga skäl.

Uppsägning pga. arbetsbrist: arbetsbrist utgör som utgångspunkt saklig grund för uppsägning och uppstår ofta när det inte finns tillräckliga arbetsuppgifter och personalstyrkan är överflödig, eller att arbetsgivaren gjort omorganisationer i verksamheten, som innebär att det inte behövs lika många anställda längre. Det är alltid arbetsgivaren som avgör behovet av personalstyrka.Uppsägning pga. personliga skäl: handlar om fall då den anställda har misskött sig genom att exempelvis inte följa instruktioner, varit sen upprepade gånger, har samarbetssvårigheter med andra anställda osv. Däremot krävs det vid uppsägning på grund av personliga skäl att hen innan den sagts upp, först blivit upplyst om sitt beteende från sin arbetsgivare och inte anpassat sig.

För att en uppsägning (både pga arbetsbrist och personliga skäl) ska anses vara sakligt grundad krävs det att arbetsgivaren uppfyllt sin omplaceringsskyldighet (7 § andra stycket LAS). Skyldigheten innebär att arbetsgivaren ska leta efter lediga tjänster som den anställde kan ta. Finns inga lediga tjänster, ska undersöka vidare och kolla om den anställde kan ta en tjänst utanför dennes anställning, dock krävs det att den anställde kvalificerar sig till tjänsten. Tackar arbetsgivaren nej till en skälig omplacering, så finns det saklig grund för arbetsgivaren att säga upp.

I och med att du inte har skäl för att säga upp personen innebär det att arbetstagaren kan yrka på en felaktig uppsägning och därigenom även få skadestånd. (34 och 38 § LAS).

Sammanfattning och råd

Som du säger är det arbetstagarens ansvar att själv säga upp sig om denne inte längre vill jobba kvar. Att du själv skulle säga upp henne utan saklig grund kan innebära framtida risker och i min mening skulle det bästa för dig vara att inte säga upp personen utan att hen får göra det själv!

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Maia Sadek
Fick du svar på din fråga?