Kan körkort återkallas vid våld mot tjänsteman?

2021-06-11 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej, kan mitt taxi körkort återkallas vid villkorlig dom.Dömdes till villkorlig dom för våld mot tjänsteman. Jag är 62 år gammal och har aldrig straffat innan.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar Taxitrafiklagen. Återkallelse och omhändertagande av taxiförarlegitimation regleras i 4 kap. Taxitrafiklagen. Enligt 4 kap. 6§ p. 1 ska en taxiförarlegitimation delvis återkallas om innehavaren genom brottslig gärning eller på grund av andra missförhållanden har visat sig olämplig att tjänstgöra som förare i taxitrafik. Här skulle ditt brott, våld mot tjänsteman, kunna påverka. Däremot anges i andra stycket att en varning istället ska meddelas om missförhållande inte varit så allvarliga att taxiförarlegitimation bör återkallas.

Det blir således en bedömning av fallet, där mer information om din brottsliga gärning hade behövts för att kunna ge ett mer konkret svar. Skulle det vara så att din taxiförarlegitimation återkallas får den som lägst återkallas i tre år och högst fem år. Tiden bestäms med utgångspunkt i hur olämplig du anses vara att inneha taxiförarlegitimation, 4 kap. 7§

Sammanfattning: Det går att inte att med ett konkret svar säga att din taxilegitimation kommer återkallas. Däremot kan en brottslig gärning likt våld mot tjänsteman utgöra en grund för en sådan återkallelse. Bara för att man begått en brottslig gärning betyder det dock inte per automatik att taxilegitimationen återkallas utan det kan ibland vara lämpligt med att ge ut en varning om missförhållande inte varit så allvarliga. Hur allvarlig din brottsliga gärningen varit kan således få betydelse.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Jasmine El Mallah
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (935)
2021-08-01 Får man köra med ett återkallat körkort?
2021-07-31 Kan mitt körkort återkallas vid upprepade trafikförseelser under kort tid?
2021-07-31 Kan jag göra något för att undvika spärrtid vid hastighetsöverträdelse?
2021-07-31 Ofullständig fråga?

Alla besvarade frågor (94603)