Kan man dömas för förargelseväckande beteende enbart på grund av att man ser ovårdad ut?

2020-08-11 i Övriga brott
FRÅGA
Hej! Kan någon dömas för förargelseväckande beteende baserat på hur någon ser ut? Till exempel om någon ser ful och ovårdad ut. Eller om hur någon luktar illa.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom vilken lag som reglerar förargelseväckande beteende, och vad förargelseväckande beteende kan vara. Därefter kommer jag att försöka besvara din fråga, alltså om det kan vara förargelseväckande beteende att enbart klä sig ovårdat, samt ge råd om vad du kan göra nu.

I vilken lag regleras förargelseväckande beteende?

Förargelseväckande beteende regleras i 16 kap 16 § Brottsbalken (här). Lagtexten anger att förargelseväckande beteende innebär att någon för oljud på allmän plats eller annars offentligen beter sig på ett sätt som är ägnat att väcka förargelse hos allmänheten. Straffet för förargelseväckande beteende är penningböter.

Vad kan förargelseväckande beteende vara?

Lagkommentaren anger att förargelseväckande beteende innebär att man beter sig på ett sätt som är ägnat att väcka förargelse hos allmänheten. "Ägnat att" innebär att det typiskt sett är ett beteende som väcker förargelse. För att kunna dömas för förargelseväckande beteende krävs att man har uppsåt till att ens beteende i något avseende skulle vara ägnat att väcka förargelse hos allmänheten.

Ett exempel i lagtexten är att man för oljud på allmän plats. Ett annat typexempel på förargelseväckande beteende är att urinera offentligt.

Vad som kan anses vara förargelseväckande beteende kan variera beroende på vilken plats man befinner sig på och vilken tid på dygnet det är. Det anses troligen inte förargelseväckande om någon skriker på en fest eller nattklubb, men om man skriker högt i ett bostadsområde mitt i natten kan det utgöra förargelseväckande beteende.

Lagkommentaren anger att rekvisitet att gärningen ska ha skett offentligen innebär att den ska ha skett inför allmänheten och som exempel anges i lagtexten att gärningen sker på allmän plats. De som blir utsatta för gärningen, allmänheten, kan i den beskriva situationen befinna sig på allmän eller enskild plats. Genom uttrycket offentligen klargörs också att gärningen kan ske på en enskild plats men inför allmänheten; t.ex. kan förargelseväckande oljud från ett fönster åt gatan (alltså på enskild plats) omfattas.

Kan man dömas för förargelseväckande beteende enbart för att man ser ovårdad ut?

Vad som anses vara förargelseväckande beteende varierar över tid, och kan även variera beroende på var man befinner sig och vilken tid på dygnet det är.

Jag drar ändå slutsatsen att enbart att en person ser ful och ovårdad ut eller har smutsiga kläder inte kan utgöra förargelseväckande beteende, dels för att förargelseväckande beteende kräver uppsåt, och dels tolkar jag praxis som att man behöver göra en mer aktiv handling (t.ex. urinera offentligt, bränna flaggor etc.) än att enbart ha smutsiga kläder. Däremot kan det vara straffbart om man går omkring naken, eller har symboler på kläderna som är ägnade att väcka förargelse hos allmänheten, eller om man går omkring och stör andra.

Vad du kan göra nu

Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,

Jenny Hedin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (892)
2021-01-23 Ändring av personnummer och hot efter avlagt vittnesmål
2021-01-20 Är rekvisiten för hets mot folkgrupp kumulativa eller alternativa?
2021-01-20 Vad gäller vid brottet tjänstefel?
2021-01-20 Min granne har gjort en polisanmälan utan anledning - är det brottsligt?

Alla besvarade frågor (88385)