Kan man testamentera bort lös egendom?

2020-12-29 i Testamente
FRÅGA
Hej!Jag har en fråga angående testamente. Kan man testamentera bort lösöret (dvs allt löst i hyreslägenheten) till vem man vill? Hur skriver man det i så fall?Vänliga hälsningar.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna kring testamente hittar vi i Ärvdabalken (ÄB).

Du är fri att testamentera bort allt du äger till vem eller vilka du vill

Huvudregeln är att du är fri att testamentera bort din egendom hur du vill och till vem du vill. Det du dock inte får göra är att testamentera bort dina barns laglott (om du har barn). Dina barn är vad som kallas bröstarvingar och tillhör första arvsklassen vilket innebär att de har arvsrätt efter dig (ÄB 2 kap. 1 §). Trots att ett testamente upprättats finns det en skyddsregel som säger att en bröstarvinge alltid har rätt till sin laglott, vilket utgör hälften av vad denne hade ärvt om ett testamente inte hade upprättats (ÄB 7 kap. 1 §).

Hur skriver man ett testamente?

För att ett testamente ska bli giltigt krävs att ett antal krav är uppfyllda:

- Testatorn (den som skriver ett testamente) måste ha fyllt 18 år (ÄB 9 kap. 1 §)

- Testamentet måste vara skriftligt och ge uttryck för hur kvarlåtenskapen ska fördelas (ÄB 10 kap. 1 §)

- Testatorn måste skriva sin underskrift på testamentet (ÄB 10 kap. 1 §)

- Två vittnen måste närvara vid underteckningen av testamentet. Dessa vittnen måste vara över 15 år och inte stå som arvtagare i testamentet eller vara släkt med någon som står som arvinge. (10 kap. 1 § ÄB och 10 kap. 4 § ÄB).

- Vidare ges råd om att vittnena, utöver att anteckna sina namn, bör skriva sina yrken och hemvister (ÄB 10 kap. 2 §).

- Testatorn måste utfärda testamentet av fri vilja och får inte vara påverkad av någon psykisk sjukdom (ÄB 13 kap. 2-3 §§)

Eftersom det uppställs strikta formkrav på ett testamente för att det ska anses vara giltigt skulle jag råda dig att ta kontakt med våra duktiga jurister här. Där kan du få mer ingående juridisk hjälp med att utforma testamentet på ett juridiskt korrekt sätt.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Bargabriel
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?