Kan särkullbarn göra anspråk på kapitalförsäkring som maka fått som förmånstagare?

2021-07-31 i Särkullbarn
FRÅGA
Kan särkullbarn göra anspråk på kapitalförsäkring som maka fått som förmånstagare
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras främst i försäkringsavtalslagen (FAL).

Som huvudregel tillfaller försäkringsersättningen förmånstagaren direkt och ingår inte i den avlidnes kvarlåtenskap, 14 kap 7§ 1 st FAL. Att försäkringsersättningen inte ingår i kvarlåtenskapen innebär att den inte fördelas mellan arvingarna och särkullbarn kan därför inte göra anspråk på den.

Det finns dock ett undantag från ovanstående huvudregel, nämligen i 14 kap 7§ 2 st FAL. Här framkommer att om förmånstagarförordnandet leder till ett oskäligt resultat för den avlidnas bröstarvingar så kan det jämkas. Resultatet av att en jämkning kommer till stånd är att försäkringsersättningen istället tillfaller bröstarvingarna, antingen helt eller delvis.

Det som avgör huruvida en talan av jämkning kan föras är skälen för förmånsförordnandet samt arvingarnas ekonomiska situation. En talan om jämkning måste ske inom ett år från att bouppteckningen gjorts alternativt dödsboanmälan gjorts, annars förloras rätten till jämkning enligt 14 kap 7§ 4 st FAL.

Sammanfattning

Särkullbarnet kan enbart göra anspråk på ett förmånstagarförordnande om hen väcker talan om jämkning inom ett år.

Vänligen,

Nora Friberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?