Kan Skatteverket ta pengar för en preskriberad skatteskuld?

2019-01-22 i Preskription
FRÅGA
HejKan skattemyndigheten innehålla min överskjutande skatt, som finns på mitt skattekonto, för en skatteskuld som är preskiberad?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Att en skatteskuld preskriberas innebär att Skatteverket inte får vidta åtgärder för att få betalt för skulden (10 § första stycket Lagen om preskription av skatteskulder m.m.). Skatteverket kan därmed inte begära betalt eller utmätning av din egendom för den.

Även om en skuld är preskriberad finns det i vissa fall möjlighet att få betalt för den ändå, genom kvittning. Kvittning innebär i ditt fall att du har en fordran på Skatteverket (dvs. myndigheten ska betala ut pengar till dig för att du betalt in för mycket skatt); i ett sådant fall har myndigheten rätt att innehålla pengarna för betalning av den preskriberade skulden. Den preskriberade skulden kvittas mot den fordran du har på Skatteverket. En preskription betyder inte att fordran försvinner, bara att den inte rent rättsligt kan drivas in med hjälp av inkasso eller Kronofogden.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (562)
2020-11-26 Preskription av fordran och ackordsuppgörelse
2020-11-13 När preskriberas en skatteskuld?
2020-11-10 Hur lång tid efter att en skada har uppstått kan jag anmäla den till mitt försäkringsbolag?
2020-11-07 Hur lång preskriptionstid gäller för en fordran jag har på kommunen?

Alla besvarade frågor (86683)