Kommer jag få kvarstå i min anställning tills jag fyller 68 år?

FRÅGA
Jag är född 1953, arbetar inom svenska. Har varit med i kommunal. Min fråga är: får jag arbeta till 68-år. Jag tycker allt verkar så luddigt.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga

För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till lagen om anställningsskydd (LAS).

Rätt att kvarstå i anställningen

En arbetstagare har rätt att kvarstå i sin anställning till utgången av den månad då han eller hon fyller 68 år (32a § LAS). För att en arbetsgivare ska kunna säga upp en arbetstagare som har fyllt 68 år krävs inte saklig grund (33 § LAS). En arbetstagare som har fyllt 68 år har inte rätt till längre uppsägningstid än en månad (33b § LAS).

Tidigare bestämmelse

Denna nya bestämmelse, rätten att kvarstå i anställningen till 68 år, trädde i kraft 1 januari 2020. Innan dess gällde rätten att kvarstå i anställningen till utgången av den månad då arbetstagaren fyllde 67 år. För att underlätta vid övergången mellan dessa bestämmelser finns det så kallade övergångsbestämmelser. Enligt dessa övergångsbestämmelser gäller följande:

"Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ett skriftligt besked enligt 33 § första stycket i den äldre lydelsen, när en arbetsgivare före lagens ikraftträdande har lämnat ett sådant besked till en arbetstagare som fyller 67 år före den 1 februari 2020. Om arbetstagaren fyller 67 år den 1 februari 2020 eller senare är beskedet utan verkan" (punkt 6 övergångsbestämmelser).

Detta innebär att alltså att den som fått ett skriftligt besked att anställningen avslutas då denne fyller 67 år före den 1 januari 2020, och som fyller 67 år före den 1 februari 2020 inte har rätt att kvarstå i anställningen till 68 år. Ett sådant besked ska alltså fortsätta gälla. Om arbetstagaren däremot fyller 67 år efter den 1 februari 2020 ska ett sådant besked vara utan verkan. Arbetstagaren har då rätt att kvarstå i anställningen till 68 år, i enlighet med de nya bestämmelserna.

En arbetstagare som inte fått beskedet att anställningen avslutas när denne fyller 67 år kommer naturligtvis ha rätt att kvarstå i anställningen till 68 år, i enlighet med de nya bestämmelserna.

Slutsats

Huruvida du kan kvarstå i anställningen till 68 år beror alltså på om du fått ett besked före 1 januari 2020 att anställningen ska avslutas, och i så fall när du fyller 67 år. Om du inte fått något sådant besked har du alltså rätt att kvarstå i din anställning tills du fyller 68 år.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Emma Johannesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?