Köp av valp med dolt fel - fråga om säljarens ansvar

2021-09-14 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Jag har köpt en valp som är sjuk Dolt fel.Kan jag få pengarna tillbaka för valpen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Konsumentköplagen
Konsumentköplagen (KköpL) blir tillämplig om du har köpt hunden av en hunduppfödare som bedriver denna verksamhet som näringsidkare. Enligt lage är det säljaren som är skyldig att ersätta köparen för dolda fel som uppkommer hos valpen. Enligt 20 § KköpL svarar säljaren för de fel som fanns vid avlämnandet, även om felet visar sig först senare. En förutsättning för att köparen ska få göra felet gällande är att hen meddelar säljaren om detta inom skälig tid från det att hen upptäckte felet. Detta kallas reklamation och en reklamation ska göras så fort som möjligt. Säljaren är skyldig att ersätta dolda fel i tre år från dagen man fick tillgång till varan. (23 § KköpL) Efter sex månader är det dock köparen som måste bevisa att felet föreligger, innan dess anses felet ha förelegat vid avlämnandet, se 20 a § KköpL.

Köplagen
Om du istället har köpt valpen av en privatperson, gäller Köplagen (KöpL) istället då denna lag gäller mellan två privatpersoner alternativt mellan två näringsidkare. Enligt 19 § KöpL går det att i avtalet skriva att hunden säljs i befintligt skick, varför fel inte kan göras gällande efter köpet. Om det inte avtalats om befintligt skick ansvarar säljaren för dolda fel, se 20–21 §§ KöpL.

Påföljder vid säljarens ansvar för dolt fel
Att valpen har ett dolt fel betyder att den har en sjukdom eller defekt som fanns vid leveransen, men som har visat sig först senare. Det är en veterinär som avgör om ett fel är att anse som ett dolt fel eller inte. Att ett fel klassas som medfött betyder inte att det per automatik även är att klassa som ett dolt fel. Om du ska ställa säljaren ansvarig för felet måste du be undersökande veterinär om ett intyg där det klart och tydligt framgår att felet är ett dolt fel.

Du har som köpare rätt att kräva att säljaren avhjälper felet eller företar omleverans. (26 § KköpL och 34 § KöpL) Ett avhjälpande betyder att säljaren betalar för veterinärkostnaderna så att valpen blir frisk och omleverans innebär att du kan erbjudas att få en ny valp. Om säljaren inte avhjälper felet, har du rätt till prisavdrag eller hävning, om felet varit av väsentlig betydelse för dig. Vid hävning har du rätt till ersättning för de utgifter som uppkommit på grund av felet, om inte säljaren visar att felet legat utom dennes kontroll. (se 28–30 §§ KköpL och 37–40 §§ KöpL)

Hoppas ovanstående besvarar din fråga!

Fredrika Sköld
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (920)
2021-12-01 Vilken ångerrätt gäller vid köp av telefonförsäljare?
2021-11-30 Samtycke vid digitalt presentkort
2021-10-31 Rätt till öppet köp?
2021-10-30 Vad kan man göra om säljaren är i dröjsmål med varans avlämnande?

Alla besvarade frågor (97716)