Kunds barn har orsakat skada i frisörsalong, vem ska betala för skadan och hur får man ersättning?

FRÅGA
Hej! Jag är ägare av en salong AB och har 2frisörer som hyr plats, båda egna företagare.I maj då jag är inte är närvarande, på min salong sker en incident.Den ena av mina hyrstolar klipper ett barn av 3, mamman sitter och läser eller håller på med sin mob. Under tiden så leker ett av kundens barn vid min arbetsplats och hon gör en olycklig manöver så att hela min spegel knäcks och går sönder. Spegeln kostar 4500:- och om jag använder min ansvarsförsäkring är självrisken 9000:-Vem ska betala för skadan? Hur ska jag gå tillväga? Med vänlig hälsning m ✂️
SVAR

Vårdnadshavare ska aktivt agera för att barn inte orsakar skada för någon annan. Vårdnadshavare kan bli skadeståndsskyldig för uppkommen skada om han eller hon av oaktsamhet har brustit i sin skyldighet att se till att barnet står under uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder vidtas. Annan lämplig åtgärd kan vara att lämna över ansvar för barn till en annan vuxen person, t.ex. frisörpersonal under tiden barnet får hårbehandling. Nu verkar det emellertid röra sig om ett annat barn som har orsakat skada än det som fick hårbehandlingen. Under dessa förhållanden är det föräldern som är skyldig att utöva tillsyn över barnet.

I bedömningen utgår man från kriteriet "normal aktsamhet". Som utgångspunkt ska mamman ha vidtagit sådana försiktighetsåtgärder som normalt brukar vidtas i en sådan position. Man är skyldig att vidta normal försiktighet, men inte mer än så. Om skada uppstår, ska det vara ett resultat av att mamman har varit passiv. Om skadan är en olycka eller inte har ingen betydelse. Frågan som ska ställas är m.a.o.: hade spegeln gått sönder om mamman hade varit mer uppmärksam på vad barnet gjorde?

Vår bedömning av kravet på normal aktsamhet i en frisörsalong där en förälder har med barn är att föräldern bör förväntas utöva sådan tillsyn över barnen, att all risk för skada i salongen elimineras. Om föräldern inte vill gå runt med barnen i salongen, bör föräldern se till att barnen befinner sig i omedelbar närhet till honom eller henne, förslagsvis att alla sitter ned. Så fort barnet reser sig upp bör detta signalera för föräldern att vara vaksam. När barnen rör sig fritt i salongen bör föräldern ansvara för all skada barnet orsakar om det står klart att skadan har uppstått till följd av att barnet har fått frihet utan tillbörlig tillsyn.

Mamman har därför sannolikt brustit i sin skyldighet att utöva tillräcklig tillsyn över barnet och är därför sannolikt skadeståndsskyldig för barnets agerande.

Du har alternativet att kräva kunden på ersättning. Eventuella affärsmässiga överväganden, t.ex. från perspektivet att behålla goda kundrelationer, får du göra själv i samband med vår juridiska bedömning.

Du bör ta kontakt med kunden och be henne att ersätta den förstörda spegeln, gärna via e-post i bevissäkringssyfte. Du ska utgå från vad spegeln var värd i dess dåvarande skick vid tiden för skadan, inte vad en ny liknande kostar.

Om kunden inte anser sig vara skyldig att ersätta skadan, kan du vända dig till kronofogden och ansöka om ett betalningsföreläggande. Om kunden bestrider kravet, måste du ansöka om stämning i tingsrätten.

Ett billigare alternativ än domstol är att låta vår juristbyrå upprätta och adressera ett kravbrev till kunden till en lägre kostnad. Hör av dig så kan vi prata pris och närmare uppdrag.

Soroosh Parsa / soroosh.parsa@lawline.se

Soroosh Parsa
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare (219)
2022-01-12 Principalansvar för vårdnadshavare
2021-12-01 Barn knuffad i skolan, kan det ge skadestånd?
2021-10-31 Skadestånd av en vårdnadshavare
2021-10-28 Förälders skadeståndsansvar

Alla besvarade frågor (98708)