Måste jag ansöka om studieledigt på nytt om jag arbetat under lov?

2018-07-30 i Studieledighet
FRÅGA
Hej, jag ansökte om studieledigt i 3 år men jobbade under sommaren efter ett år av studier. Har jag då rätten att återgå till studierna på samma studieledighetsansökan eller måste jag göra en ny ansökan?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Om jag har förstått din fråga rätt så undrar du huruvida du måste ansöka på nytt om studieledighet då du har arbetat på sommaren under studietiden, trots att du är studieledig.

Vad gäller?

Den lag som är tillämplig i den aktuella situationen är lagen om arbetstagares rätt till ledighet under utbildning (StudL). Enligt denna lag är man inte berättigad till att arbeta på lovdagar som infaller under den tid man är studieledig, om man inte särskilt kommit överens med detta med arbetsgivaren. Det beror alltså helt på vilken överenskommelse man har gjort med sin arbetsgivare. Enligt 9 § 1 st. StudL är man efter studieledighet garanterad att få samma eller likvärdiga arbetsuppgifter och anställningsvillkor som man skulle ha haft om man inte varit ledig. Vidare enligt 10 § 1-2 st. har man rätt att avbryta sin studieledighet och återgå till sitt arbete inom två veckor. Har ledigheten varat längre än ett års tid så har arbetsgivaren dock rätt att skjuta upp återgången upp till en månads tid, om arbetsgivaren blir underrättad om detta.

Sammanfattningsvis

Har du blivit beviljad studieledigt under hela studietiden så behöver du inte ansöka om studieledigt på nytt, trots att du arbetat under sommaren. Vill du arbeta under loven kan du ansöka om studieledighet för varje termin och komma överens med din arbetsgivare om att jobba under somrarna.

Hoppas att svaret var till din hjälp!

Med vänlig hälsning,

Emilia Hallberg
Fick du svar på din fråga?