Kan arbetsgivaren skjuta upp ledighet för utbildning så länge att jag inte kan delta på utbildningen?

2021-09-12 i Studieledighet
FRÅGA |Studieledighetslagen ger arbetsgivaren rätt att skjuta upp ledigheten i sex månader. Kan arbetsgivaren skjuta upp ledigheten så jag inte kan delta på utbildningen?
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Precis som du skriver kan arbetsgivaren ha rätt att skjuta upp ledighet till en senare tid än vad arbetstagaren har begärt. Vill arbetsgivaren uppskjuta ledigheten ska hen genast underrätta arbetstagaren om detta och skälen för det (4 § lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning).Arbetsgivaren kan på egen hand skjuta upp ledigheten upp till sex månader efter att du framfört din önskan om ledighet. Om arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal som är aktuell för dig och hen vill att ledigheten ska börja senare en sex månader, krävs fackligt samtycke (5 § lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning).Om du inte fått påbörja din ledighet inom två år efter att du framfört din önskan om ledighet, har du rätt att påkalla en prövning i domstol angående frågan (6 § lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning).SammanfattningFörutsatt att du inte framfört önskan om ledighet för studier inom sex månader från då utbildningen börjar, så kan arbetsgivaren själv välja att skjuta upp ledigheten i upp till sex månader. Om arbetsgivaren fått fackligt samtycke kan hen skjuta upp ledigheten ännu längre.Jag hoppas du fått svar på din fråga! Om inte är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen.Vänligen,

När börjar arbetsgivarens tidsfrist enligt Studieledighetslagen?

2021-08-30 i Studieledighet
FRÅGA |Studieledighetslagen och arbetsgivarens rätt att skjuta upp ledigheten i sex månader. När börjar dessa sex månader att gälla - från och med när man har berättat om önskan om att börja studera (muntligt) eller när man skickar in själva ansökan (skriftligt)?
Erica Lager |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Enligt lagen om arbetstagarens rätt till ledighet för utbildning (även kallad studieledighetslagen) som du nämner, har en arbetstagare rätt till ledighet från sin anställning för att kunna prova på en utbildning (1 §). Kan arbetsgivaren skjuta upp en berättigad ledighet? Arbetsgivaren har rätt att skjuta upp ledigheten för en senare period än vad arbetstagaren har begärt enligt (4 § studieledighetslagen). Det måste såfall meddelas genast från arbetsgivarens sida samt anledningen till detta. Reglerna för en sån uppskjutning av ledigheten skiljer sig också beroende på om arbetsgivaren är bunden till kollektivavtal eller inte. Om kollektivavtal finns, och arbetsgivaren vill skjuta fram ledigheten för längre än 6 månader framåt än vad arbetstagaren begärt måste fackförbundet samtycka till detta (5 § studieledighetslagen). Om ledigheten avser en väldigt kort period, behövs samtycke om arbetsgivaren vill skjuta fram det mer än 2 veckor. Det finns också reglerat i 6 § i studieledighetslagen att en arbetstagare som inte har fått påbörja sin ledighet inom 2 år från framställan om den, har rätt att gå till domstol för att få sin sak prövad. Från när räknas arbetsgivarens uppskov?Reglerna som beskrivits ovan gäller inte från arbetstagarens ansökan om ledighet, utan arbetsgivarens rätt innefattar rätten att skjuta upp ledighetsperioden till en senare period än den arbetstagaren har begärt få vara ledig. Till exempel om arbetsgivaren vill skjuta upp det 6 månader så gäller det max 6 månader från dagen arbetstagaren önskade om att påbörja sin ledighet. Jag hoppas att detta besvarade din fråga!Vänligen,

​Kan jag söka ett annat jobb under tiden jag är tjänstledig för studier?

2021-08-26 i Studieledighet
FRÅGA |Hejsan!Jag har tagit tjänstledigt för att plugga upp mina betyg samt förbereda mig inför kommande högskoleprov då jag har ambitionen att börja på universitet. I och med att jag har tjänsteledighet så har jag inte längre någon fast inkomst. Jag har flyttat till en ny ort för att underlätta studierna och jag befinner mig 1 timme enkel resa från arbetsplatsen.Min fråga är om jag kan söka extra jobb hos en ny arbetsgivare i nuvarande ort, för att få en inkomst vid sidan av studierna, och hur mycket får jag arbeta i så fall?
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du är tjänstledig från ditt heltidsjobb för studier och undrar om du kan söka heltidsjobb hos en ny arbetsgivare.Om du sökt tjänstledigt utan att avtala om att du får arbeta mellan terminerna hos din arbetsgivare, kan du inte göra det utan att riskera att din tjänstledighet upphör. Alltså behöver du fråga din arbetsgivare som gav dig tjänstledigt om lov om det är ok att du söker ett annat arbete. Var noga med att ni är överens om vad som gäller. Jag rekommenderar dig starkt att upprätta ett skriftligt avtal om vad ni kommer överens om utöver den redan beviljade studieledigheten.Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan arbetsgivaren tvinga mig att arbeta under sommaren då jag är tjänstledig för studier?

2021-08-10 i Studieledighet
FRÅGA |Hej!Jag är studieledig under perioden 2020-v.36 - 2023-v.23. I min ledighetsansökan finns skrivelsen "Jag begär tjänstledigt för studier under förutsättningen att jag kommer in på sökt utbildning. Senast 1 månad innan lämna besked till arbetsgivaren om önskemål att arbeta hos [arbetsgivaren] under lov och eventuella helger, detta sker i samråd med arbetsgivaren och om verksamheten så tillåter". Nu menar min arbetsgivare att jag inte är tjänstledig under sommaren och skall därför arbeta. Stämmer detta? Som jag förstått det så är jag ledig under hela perioden 2020-v.36 - 2023-v.36 men att jag har möjlighet att arbeta under studieledigheten i samråd mellan arbetsgivare och arbetstagare utan att bryta studieledigheten. Kan arbetsgivaren tvinga mig att arbeta under sommaren?
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Förutsatt att ansökan om studieledighet är under perioden 2020 vecka 36 till 2023 vecka 23 och inte bara omfattar terminerna med loven som mellanrum, så har arbetsgivaren varken rätt att kräva att du ska arbeta under sommaren eller skyldighet att låta dig jobba då om du skulle vilja.Precis som du skriver har ni kommit överens om att arbete kan ske vid samråd mellan arbetstagare och arbetsgivare, inte genom ensidigt beslut. Din arbetsgivare kan således inte tvinga dig att arbeta under sommaren eftersom du då är tjänstledig för studier.Vill du ha mer hjälp med din fråga är min rekommendation att du bokar tid med en av våra kunniga jurister. Annars hoppas jag att allt löser sig för dig!Vänligen,

​Tjänstledighet vid 25% studier på distans.

2021-09-11 i Studieledighet
FRÅGA |Hej, Jag jobbar 100% på ett företag i exakt 1 år nu. Min dröm är att om 6 månader kunna resa till Asien en månad. Jag tror inte jag kommer få tjänstledigt eftersom det ses som en semester, därför undrar jag om jag kan ta studieledigt 100% för att plugga en kurs på 25-50%? Alltså, har man rätt till studieledighet för att plugga en kurs på distans på 25%?MVHEmelie
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar ifall du har rätt att ansöka om tjänstledighet hos din arbetsgivare för att studera 25% på distans.För att ha rätt att ansöka om tjänstledighet för studier krävs att man har varit anställd på företaget de senaste sex månaderna eller minst tolv månader under de senaste tre åren, vilket du tycks ha varit (3 § 1 st. SLL). Avvikelser från detta får dock göras i kollektivavtal.Studieledighetslagen (SLL) säger att arbetstagare i allmän eller enskild tjänst, som vill undergå utbildning, har rätt till behövlig ledighet från sin anställning enligt denna lag (1 § SLL). Detta innebär att studierna som du vill ta tjänstledigt för måste ha en studie- eller kursplan. Det spelar således ingen roll om det rör sig om ett program, enstaka kurser eller distansutbildning. Däremot innebär en 25% studietakt att du endast har rätt till att vara ledig 25%. Resten av tiden räknas inte till den ledighet som du ''behöver'', varför arbetsgivaren har rätt att neka dig 100% tjänstledighet.Vill även uppmärksamma dig om att din arbetsgivare har rätt skjuta på ledigheten till en senare tid än den du ansöker om (4 § SLL). Om det finns kollektivavtal kan din arbetsgivare skjuta upp ledigheten i sex månader, efter det krävs samtycke från den fackliga organisationen (5 § SLL). Om det saknas kollektivavtal, kan din arbetsgivare skjuta upp ledigheten på obestämd tid. Efter två år har du dock rätt att begära att få frågan prövad i domstol (6 § SLL).Hoppas du fick svar på din fråga!

Har arbetsgivare rätt att begära studieintyg efter beviljad tjänstledighet för studier?

2021-08-26 i Studieledighet
FRÅGA |Jag är just nu tjänstledig från mitt jobb pga studier och ska vara det i ett år. Min fråga är om min chef kan begära studieintyg om vad jag pluggar och se hur det går? Hon ville inte ha något innan jag skulle plugga utan kom på efter att hon hade skrivit på tjänstledigheten att hon ville ha det. Enligt mitt fack så har hon inget med det och göra då hon redan har beviljat tjänstledigt.
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du fått beviljad tjänstledighet för studier från din arbetsgivare och att din arbetsgivare i efterhand begär studieintyg, och du undrar huruvida du behöver utge detta eller inte.Rätten till tjänstledighet för studier regleras i lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Lagen innehåller inga krav på att man måste uppnå vissa studieresultat, och rätten till ledighet sätts heller inte i proportion till studietakten, utan arbetstagaren har rätt till "behövlig ledighet". Detta innebär alltså, precis som ditt fack meddelat, att du inte behöver uppvisa något studieintyg efter att du fått beviljad tjänstledighet. Även om du t.ex. inte skulle klara alla dina poäng under terminerna har din arbetsgivare ingen rätt att neka dig ny tjänstledighet för studier med motiveringen att du inte klarat alla dina poäng under den förra tiden.Hoppas du fick svar på din fråga!

Hur lång tid kan arbetsgivaren vänta med sitt besked om tjänstledigt för studier?

2021-08-17 i Studieledighet
FRÅGA |Hur lång tid har arbetsgivare rätt till från antagningsbesked till studiestart vid tjänstledighet för studier
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar hur lång tid arbetsgivaren kan vänta med sitt besked om godkännande av tjänstledighet för studier. Arbetsgivare har rätt att skjuta upp ledighet för studier senare tid än arbetstagaren har begärt. Om kollektivavtal finns på arbetsplatsen kan arbetsgivaren skjuta upp ledigheten upp till sex månader. Finns inget kollektivavtal kan arbetsgivaren skjuta upp ledigheten upp till två år och först därefter har den anställde rätt att begära prövning i domstol om rätt att ta ledigt (5 § och 6 § lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning). Om arbetsgivaren vill uppskjuta ledigheten ska hen genast underrätta arbetstagaren om detta samt skälen till det (4 § lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning).Jag hoppas du fått svar på din fråga! Annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen.Vänligen,

Fråga rätt till tjänstledighet för att studera

2021-07-23 i Studieledighet
FRÅGA |Hej,Om jag söker tjänstledighet för studier tex from 1/9-30/8 kan min arbetsgivare kräva att jag då jobbar på sommaren under min tjänstledighet eller vad är det som gäller? Om jag har tänkt jobba på en annan arbetsplats under sommaren vad gäller då- behöver jag fråga min arbetsgivare om lov då?
Robin Forslöv |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!StudieledighetslagenEn arbetstagare i allmän eller enskild tjänst som vill söka tjänstledighet för studier har rätt till behövlig ledighet från sin anställning. Syftet är att anställningsavtalet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren ska kvarstå även om den anställde under kortare eller längre perioder vill avbryta arbetet för att studera (1 § första stycket lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning).I stort sett all utbildning, allmän och facklig såväl som yrkesutbildning omfattas av lagen. Det kan t.ex vara ett program eller en enstaka kurs på högskola, universitet, folkhögskola, yrkesutbildning eller distansutbildning av olika slag. Det ska dock sägas att rena självstudier inte omfattas av lagen vilket framgår av uttrycket "undergå utbildning". Lagen innehåller heller ingen uttrycklig begränsning av studieledighetens längd utan ledigheten får begränsas till den tid som i det enskilda fallet behövs för det uppsatta studiemålet. En arbetstagare som missbrukar ledigheten genom att använda den till andra ändamål än studier riskerar att göra sig skyldig till brott mot anställningsavtalet. Rätt till ledighet tillkommer arbetstagare som vid ledighetens början har varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt tolv månader under de senaste två åren. Anställningens art eller omfattning saknar betydelse för beräkningen av anställningstid. Deltidsarbete ska exempelvis likställas med heltidsarbete (3 § första stycket lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning). Kan arbetsgivaren kräva att du arbetar under din tjänstledighet?Din arbetsgivare kan inte kräva att du arbetar under sommaren om du ansökt om att vara ledig för studier mellan 1/9 - 30/8. Det är dock viktigt att tänka på hur du utformar din ledighetsansökan i fall du skulle vilja ha möjlighet att arbeta under sommaren. För att ha en möjlighet att arbeta under t.ex. jul- och sommarlov bör du söka flera ledighetsperioder åt gången. Du bör alltså specificera mellan vilka datum du kommer studera och under vilka perioder du vill arbeta. Arbeta åt en annan arbetsgivareDu kan inte ta ett annat arbete under din studieledighet såvida inte din nuvarande arbetsgivare går med på det. Anledningen till det är att tjänstledigheten grundar sig i studieledighetslagen. Det finns naturligtvis ingenting som hindrar dig och din nuvarande arbetsgivare från att komma överens om att du vid sidan av studierna arbetar extra hos en annan arbetsgivare. Hoppas du fick svar på din fråga!