Måste min fru flytta från mitt hus om jag går bort?

2021-09-19 i Make
FRÅGA
Vad händer med vårt hus som jag äger om jag dör? Min fru och jag har varit gifta i 32 år, och har två barn. Jag äger ensam huset vi bor i pga att hon inte fick vara med som låntagare eftersom inte hade fast jobb. Behöver jag känna mig orolig att hon skall behöva lämna "vårt hem" vid dödsfall eller ingår huset i sk giftorätt? Kommer hon att få ta över ev. låneskulder på huset och kunna bo kvar?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Relevant lagrum

Eftersom du är gift och frågan är vad som händer med din egendom när du går bort så finns svaret på dina frågor i äktenskapsbalken (ÄktB) samt ärvdabalken (ÄB).

Utgångspunkter

I mitt svar nedan kommer jag förutsätta följande då inget annat framgår av din fråga:

Du har inget testamente.Du har inga särkullbarn (dvs barn som inte är era gemensamma).

Huset är giftorättsgods

Det kan finnas två olika sorters egendom i ett äktenskap, dess är giftorättsgods och enskild egendom. Huvudregeln är att all egendom är giftorättsgods (7 kap 1§ ÄktB). Giftorättsgods är sådan gemensam egendom som ska ingå vid en bodelning. Det finns däremot ett undantag till denna regel och det är om egendomen är enskild egendom. Egendom kan bli enskild genom att maken exempelvis erhåller arv eller gåva med föreskriften att egendomen ska vara enskild, men det kan också uppstå om makarna upprättat ett äktenskapsförord som anger att viss egendom ska vara enskild (7 kap 2§ ÄktB). Sådan egendom kan alltså den andra maken inte göra anspråk på vid en bodelning.

Jag förutsätter att huset inte är din enskilda egendom eftersom det inte finns någon sådan uppgift. I så fall för detta oss tillbaka till huvudregeln att huset är giftorättsgods. Det har således ingen betydelse att det är du som äger huset eftersom det ändå räknas som giftorättsgods.

Din fru ärver din egendom

När ett äktenskap upplöses på grund av äktenskapsskillnad så ska en bodelning göras i de allra flesta fall (9 kap 1§ 1 st ÄktB). I bodelningen tas makarnas giftorättsgods upp (10 kap 1§ ÄktB). Det som sedan händer är att värdet av makarnas giftorättsgods läggs samman, sedan räknas eventuella skulder som makarna har bort fiktivt (11 kap 1§ ÄktB). Värdet som blir över delas lika mellan makarna. Vid dödsfall görs bodelningen mellan dödsboet och den kvarlevande maken (11 kap 3§ ÄktB). Din fru får alltså hälften av giftorättsgodsets värde och andra halvan tillfaller ditt dödsbo.

Utgångspunkten är alltid att den avlidnes barn ärver först (2 kap 1§ ÄB). Nu låter det däremot som att ni har två gemensamma barn, då är istället huvudregeln att barnen ärver genom efterarv. Det betyder att barnen får arvet efter dig först när din fru går bort (3 kap 1§ ÄB). Din fru ärver då med så kallad fri förfoganderätt. Det betyder att hon får spendera arvet fritt men med begränsningen att hon inte kan testamentera bort arvet. Din fru ärver således all din egendom med fri förfoganderätt.

Efter att bodelning har gjorts så sker ett arvskifte. Vill din fru behålla huset så måste antingen skulden för huset betalas med resterande kvarlåtenskap som finns i dödsboet eller ta över lånet för fastigheten, eftersom det inte är möjligt att ärva skulder. Den kvarlevande får i så fall kontakta banken för att undersöka möjligheten att flytta över lånet.

Särkullbarn kan påverka situationen

Skulle det ändå vara så att du har några särkullbarn så kan det ändra situationen eftersom de som utgångspunkt har rätt att få ut sitt arv direkt (3 kap 1§ ÄB). Förutsatt att de inte väljer att avstå till förmån för den kvarlevande maken, i så fall ärver de genom efterarv precis som era gemensamma barn (3 kap 9§ ÄB). Det innebär att om eventuella särkullbarn inte kan få ut sin arvslott utan att huset säljs så kan din fru bli tvungen att sälja det, så vida hon inte har möjlighet att lösa ut dem (2 kap 1§ ÄB jämte 3 kap 1§ ÄB).

Sammanfattning av mitt svar

Jag anser inte att det finns någon anledning till oro eftersom att du och din fru är gifta och utgångspunkten är då att ni ärver varandras egendom oavsett vem som äger vad. Skulle det däremot vara så att du har några särkullbarn kan det vara bra att ha det jag skrivit ovan i åtanke. Om du har fler frågor och vill få ytterligare rådgivning kan du boka ett möte hos en av Lawlines erfarna jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka. Vill du upprätta ett testamente så kan du göra det enkelt och till ett fast pris med hjälp av vår avtalstjänst https://lawline.avtalsrobot.se/.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Frida Källhage
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Make (488)
2021-09-30 Vad gäller när en make med bröstarvingar gift om sig och arv ska fördelas?
2021-09-30 Makars ansvar för varandras skulder vid dödsfall
2021-09-19 Måste min fru flytta från mitt hus om jag går bort?
2021-08-30 Arv efter skilssmässa

Alla besvarade frågor (96402)