Möjligheten att adoptera eller få vårdnaden om bonusbarn

2021-07-31 i Adoption
FRÅGA
6 kap. 2 § föräldrabalkenOm jag som ensamstående förälder med ensam vårdnad gifter mig med någon som inte är barnets biologiska pappa, kan min blivande man då få delad vårdnad om det barnet eller adoptera det? Barnets biologiska pappa bor utomlands och har ingen kontakt i nuläget. Han har aldrig haft vårdnad då vi aldrig varit gifta och heller aldrig ansökt om delad vårdnad. Vad skulle man behöva tänka på för att ge det barnet en trygg framtid lagligt sett ifall adoption inte är möjligt?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är enbart barnets föräldrar som kan bli vårdnadshavare (6 kap. 2 § föräldrabalken).

I vissa fall kan rätten förordna vårdnaden åt en eller flera så kallade särskilt förordnade vårdnadshavare. Det görs enbart när båda föräldrarna är döda eller obenägna att ta hand om barnet på grund av exempelvis missbruk. Är det möjligt för enbart en förälder att vara vårdnadshavare ska den föräldern få vårdnaden ensam (6 kap. 9 § föräldrabalken).

Det är möjligt för din blivande make att adoptera ditt barn om du samtycker och är ensam vårdnadshavare (4 kap. 6, 8 §§föräldrabalken). Är barnet 12 år eller äldre krävs även barnets samtycke till adoptionen (4 kap. 7 § föräldrabalken). Utöver detta krävs det att adoptionen är förenlig med barnets bästa och att en adoption i det enskilda fallet anses lämplig (4 kap. 1,2 §§ föräldrabalken).
För att adoptionen ska anses lämplig ska syftet med adoptionen vara att skapa ett förhållande som finns mellan en förälder och barn, delvis den som adopterar barnet ska vilja leva och fostra barnet som om barnet vore dennes biologiska barn. Hänsyn måste även tas till den förälder som vid en adoption förlorar föräldraskapet, delvis barnets biologiska pappa.

Vid en genomförd adoption kommer ni båda ses som föräldrar till barnet och båda kan därmed bli vårdnadshavare.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria Ruzbarsky
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (605)
2021-09-18 Om man har ensam vårdnad av barnen, måste den biologiska pappan godkänna att min sambo adopterar barnen?
2021-09-11 Kan min sambo adoptera mitt barn?
2021-08-31 Adoption av makes barn
2021-07-31 Möjligheten att adoptera eller få vårdnaden om bonusbarn

Alla besvarade frågor (96499)