Moms på avgifter och kostnader

2015-07-17 i Moms
FRÅGA
Hej!Jag har bara en kort fråga; Har fått en faktura från ett företag, där mantar ut 25% moms. Detta är helt ok.Men man har även tagit ut 25% moms påsjälva faktureringsavgiften. 49 kr blev alltså61,25. Är detta juridiskt riktigt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Mervärdesskattesats

Mervärdesskatt (moms) skall tas ut med viss procentsats av beskattningsunderlaget, 7 kap. 1 § mervärdesskattelagen (1994:200). Beskattningsunderlaget utgörs av avtalssumman exklusive mervärdesskatt, 7 kap. 2-3 a §§ mervärdesskattelagen. I priset inbegrips värdet av bytesvara, kompensation för skatter och avgifter och andra tillägg till priset utom ränta. Med andra tillägg avses exempelvis fraktkostnader, portokostnader, postförskottsavgifter, faktureringsavgifter med mera som leverantören debiterar kunden.

Fakturaavgift plus moms

Det är i sin ordning att kräva 25 procent moms på fakturaavgiften om varan har belagts med 25 procent moms. Eventuell ränta ska inte beläggas med moms. Ett tips i framtiden är att försöka undvika pappersfakturor då de tenderar att vara kostsamma. Jag har all förståelse för att företaget du har handlat med kanske enbart skickar ut fakturor i pappersform. Det anses av många vara en avgift som inte ska vara laglig, men moms får hur som helst läggas till avseende fakturaavgift.

Du hittar mervärdesskattelagen här.

Hör gärna av dig om du har fler frågor.

Vänligen,

Soroosh Parsa
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll