Myndigheters serviceskyldighet

2016-05-26 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej. Jag har en bekant som försöker, via e-mail, kontakta rektorn på sin sons grundskola men rektorn ignorerar e-mailen. Min fråga är om rektorn bryter mot lagen iochmed detta? mvh Kim
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om det är en kommunal skola, alltså en skola med offentlig huvudman, ska förvaltningslagens bestämmelser tillämpas på denna. Är det en privat skola tillämpas inte denna lag eftersom att en sådan skola inte är en myndighet. Enligt 4 § förvaltningslagen har myndigheter en serviceskyldighet som innebär att de ska lämna upplysningar, vägledning och råd till enskilda i så lång utsträckning det är möjligt. Det handlar även om att frågor från enskilda ska besvaras så snart det är möjligt. Beroende på hur lång tid det har tagit och sett till andra omständigheter som möjligen skulle kunna rättfärdiga ett fördröjt svar, är det möjligt att rektorn inte uppfyller sin serviceskyldighet vilket också innebär att denne bryter mot lagen.

Maria Pettersson
Fick du svar på din fråga?