När kan ett religiöst äktenskap registreras hos skatteverket?

FRÅGA
Hej jag har träffat en man och vi kommer Ha en religiös äktenskap via en imam. Jag vill inte registrera äktenskapet på Skatteverket för att skydda mina tillgångar från att behöva dela lika med honom. Min fråga är då om de islamiska underlagen är tillräckliga för att registrera äktenskapet hos Skatteverket utan min godkännande? Om han skulle få för sig att skicka in dem till Skatteverket utan att jag vet!!Vänligen ....
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om äktenskap regleras i Äktenskapsbalken (ÄktB). Ett civilrättsligt formellt äktenskap ingås genom vigsel (4 kap. 1 § ÄktB).

Vigsel

Under en vigsel ska de som ingår ett äktenskap vara närvarande samtidigt. Vidare ska en vigselförrättare fråga de som ingår äktenskapet om de samtycker till denna innan vigselförrättaren förklarar dem för makar. (4 kap. 2 § ÄktB).

Vigselförrättarens behörighet

En vigselförrättare måste vara behörig att förrätta vigseln annars är äktenskapet ogiltigt i civilrättslig mening. Behörig vigselförrättare är antingen en präst/annan befattningshavare i ett trossamfund eller en person som länsstyrelsen har förordnat (4 kap. 3 § ÄktB). Bestämmelsen innebär att en imam kan vara en behörig vigselförrättare. En behörig vigselförrättaren ska direkt efter vigseln meddela skatteverket om äktenskapet (4 kap. 8 § ÄktB).

Äktenskapsförord

Vid en eventuell skilsmässa sker en bodelning där den gemensamma egendomen, giftorättsgodset, fördelas mellan makarna. I bodelningen ingår dock inte makarnas enskilda egendom (9 kap. 1 § ÄktB). All egendom, utom den enskilda, anses vara giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Du kan göra din egendom till enskild genom att skriva ett äktenskapsförord (7 kap. 2 § ÄktB). Tänk på att ett äktenskapsförord ska upprättas skriftligen, dateras och undertecknas av makarna. Det ska även registreras hos skatteverket (7 kap. 3 § ÄktB).

Detta gäller i ditt fall

Äktenskapet kan komma att registreras hos skatteverket om er religiösa äktenskap uppfyller kraven för en vigsel och imamen i fråga är en behörig vigselförrättare. Då är det möjligt att skydda tillgångarna genom ett äktenskapsförord.

Skulle förutsättningar för vigsel inte uppfyllas kan äktenskapet inte registreras eftersom det anses civilrättsligt ogiltigt. Det som kan vara viktigt att tänka på är att beroende på hur er religiösa äktenskap ser ut, kan ni anses vara sambor i lagens mening. I ett sådant fall kan sambolagen bli aktuell vid en eventuell upplösning av förhållandet.

Hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna vid ytterligare frågor.

Vänligen,

Anastasiia Slovak
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1288)
2022-01-13 Avtala bort giftorätten
2022-01-10 Kan man köpa en lägenhet utan att få godkännande från sin man?
2021-12-31 Hur gifter man sig i Sverige?
2021-12-27 Kan min make vid äktenskapsskillnad få rätt till huset som är min enskilda egendom?

Alla besvarade frågor (98481)