När preskriberas en konsumentfordran?

2019-03-25 i Preskription
FRÅGA
Hej!Min man äger en butik som säljer motorcyklar. Han upptäcker en dag att han har en bortglömd fordran gentemot en privatperson som för snart fyr år sedan köpte en motorcykel på avbetalning. Kunden skötte sina månadsbetalningar under det första året men därefter har han inte betalat en krona. Inte heller har han hört av sig. När min man kontaktar honom och säger att det är hög tid att betala, invänder han att " Dig har jag inte hört ett ljud från på fyra år, så nu är skulden preskriberad!" Vad gäller? Har min man rätt att få betalt eller inte?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Preskriptionstid för fordringar regleras i preskriptionslagen. För en konsumentfordran är preskriptionstiden tre år (2 § 2 st. PreskL). Tiden räknas från dagen då avtal slöts såvida inte preskriptionstiden avbrutits. Preskription kan avbrytas genom att konsumenten betalar eller amorterar fordringen, att näringsidkaren skickar en skriftlig påminnelse eller väcker talan mot konsumenten (5 § PreskL). Såvida det har förflutit mer än tre år sedan din man och köparen hördes senast, är fordringen preskriberad och din man kan inte kräva att kunden betalar.

Vänligen,

Alice Johannesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (562)
2020-11-26 Preskription av fordran och ackordsuppgörelse
2020-11-13 När preskriberas en skatteskuld?
2020-11-10 Hur lång tid efter att en skada har uppstått kan jag anmäla den till mitt försäkringsbolag?
2020-11-07 Hur lång preskriptionstid gäller för en fordran jag har på kommunen?

Alla besvarade frågor (86926)